Kuusalu vallas saavad hajaasustuse programmist toetust 10 taotlejat

64
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Vallavalitsus otsustas toetada hajaasustuse tänavusest programmist Kuusalu vallas 10 taotlust kokku 59  392 euroga. Kuusalu valla eelarvest eraldati toetuseks 30 000 eurot, riik lisas 29 392 eurot. Toetussummadest kolmandiku annab omavalitsus, teise kolmandiku riik ja vähemalt kolmandiku osas tuleb tasuda taotlejal.

Tähtajaks esitati Kuusalu vallast 24 taotlust, millele kokku taotleti 128 079,59 eurot toetust. Projektide kogumaksumus oli 191 296,81 eurot.

Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid vallavanem Terje Kraanvelt, keskkonnaspetsialist Margus Kirss, pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir, lastekaitsespetsialist Helle Soots, ehitusspetsialist Ljubov Beglova ja Kuusalu Soojuse tegevjuht Kalle Küngas.

Taotlusi hinnati vastavalt üleriigilisele juhendile – arvestati investeeringu vajalikkust, eelistatud sihtrühma (lapsed, pensionärid ja puudega isikud) suurust majapidamises, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisust.

Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss kommenteeris Sõnumitoojale, et seekord
kohtvaatlusi ei tehtud, komisjon võttis hindepunktide andmisel aluseks kasusaajate arvu ja toetusega lahendatava kitsaskoha olulisust: „Kõige suurema summa saab Ilmastalu küla, kus on kavas rajada veevarustus neljale majapidamisele. Seega on toetatavate taotluste arv käesoleval aastal võrreldav varasematega, kuid kasusaajaid on oluliselt rohkem.“

Ilmastalu piirkonna veevarustuse tagamiseks saab taotluse esitanud Arvet Reinla 14  683,05 eurot, projekti kogumaksumus on 21  915 eurot, omafinantseering 7231,95 eurot.

Kristjan Kurge toetatakse 4848,12 euroga puurkaevu rajamiseks, kogumaksumus on 7236 eurot, omaosalus 2387,88 eurot.

Jorma Jäetmale antakse 5089,32 eurot kanalisatsiooni rajamiseks, projekti kogumaksumus on 7596 eurot, omaosalus 2506,68 eurot.

Tõnis Relvik saab Liivaranna kanalisatsiooniks 3920 eurot, kogumaksumus on 5880 eurot,
omafinantseering 1960 eurot.

Lauri Leesmentile antav toetus on 6082, 26 eurot, projekti kogumaksumus on 9078 eurot, omaosalus 2995,74 eurot.

Ivar Khomchuk saab puurkaevu rajamiseks 3557,70 eurot, kogumaksumus on 5310 eurot, omaosalus 1752,30 eurot.

Varje Ristisaarele antakse puurkaevu rajamiseks 6432 eurot, kogumaksumus on 9600 eurot, endal tuleb lisada 3168 eurot.

Mait Ehrlichi toetatakse Ergallika biopuhasti paigaldamiseks 5587,80 euroga, kogumaksumus on 8340 eurot, omaosalus 2752,20 eurot.

Moonika Aasrand saab 4358,67 eurot puurkaevu ja torustiku rajamiseks, kogumaksumus on 6538 eurot, omafinantseering 2179,33 eurot.

Heidi Edelale antav toetus puurkaevu ja torustiku rajamiseks on 4833,83 eurot, projekti
kogumaksumus on 9465,90 eurot, omaosalusena tuleb lisada 4632,82 eurot ehk ligi pool. Tema taotlus jäi pingereas rahastavatest projektidest viimaseks, täissummas ehk kahe kolmandiku osas enam toetust ei jagunud ning Heidi Edelalt saadi nõusolek taotluse rahuldamiseks vähemas mahus, kui taotleti.

Kuusalu vald on aastaid panustanud hajaasustuse programmi 20 000 eurot ja riik lisanud samas ulatuses. Volikogusse kuulunud, kuid nüüdseks manalateele läinud Kuldar Pärna ettepanekul suurendas volikogu käesoleva aasta programmis valla osalust 10  000 euro võrra ning ka riik lisas peaaegu sama palju.

Hajaasustuse programmist toetatavad investeeringud peavad olema tehtud hiljemalt 31. oktoobriks 2024.

Eelmine artikkelRaven saab KIKist toetust Aegviidu jaoks, Raasikule mitte
Järgmine artikkelPolitseiuudised