Raven saab KIKist toetust Aegviidu jaoks, Raasikule mitte

47
ERIK JÜRIÖÖ

Anija ja Raasiku valla osaühing Raven saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) 414 115,11 eurot Aegviidu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamisega jätkamiseks. Raveni teist taotlust – toetada Raasiku puhastusseadme rekonstrueerimist – KIK ei rahuldanud.

AEGVIIDU ÜVK RAJAMINE JÕUAB LÕPULE
Aegviidu alevis viiakse KIKi toetuse kaasabil ühisveevärgi rajamine reoveekogumisala piires lõpuni. Vee- ja kanalisatsioonitorustik ehitatakse majapidamisteni, mis asuvad Jaama tänaval ja Piibe maanteel kuni alevi piirini, samuti Jalaka, Väike- Jalaka, Metsa, Turu, Toominga ja Soo tänaval. Kokku saavad liitumisvõimaluse 69 kinnistut.

Raveni juhataja Erik Jüriöö selgitas, et tegu on Aegviidu reoveekogumisalas viimase piirkonnaga, mis on veel ühisveevärgi ja kanalisatsioonita. Samale projektile taotles 2020. aastal toetust Anija valla endine vee-ettevõte Velko AV.

„Tookord jäime toetusest ilma, kuna olime omafinantseeringuks kavandanud minimaalse nõutavasumma. Tänavuses projektis arvestasime kõrgema omafinantseeringuga,“ lausus ta.

Projekti kogumaksumuseks on hinnatud 829 890 eurot, millest KIKi 414 115,11 euro suurune toetus moodustab 49,9 protsenti, omafinantseeringuks on arvestatud 50,1 protsenti ehk 414  774,89 eurot. Need summad on Raveni juhi sõnul siiski esialgsed, täpne toetussumma ja omafinantseeringu suurus selguvad pärast projekteerimis-ehitushanke läbiviimist.

Erik Jüriöö ütles, et hange Aegviidu Jaama, Metsa ja Jalaka tänava piirkonna ÜVK rajamiseks kuulutatakse riigihangete registri kaudu välja juuli teises pooles. Projekteerija-ehitaja tuleb alates KIKi toetusotsuse tegemisest leida poole aasta jooksul, ÜVK ehitamiseks on aega kaks aastat.

„Loodan, et järgmise aasta sügiseks on valmis,“ ütles Raveni juht.

Seda, kas ühisveevärgiga saab liituda tasuta või tuleb maksta liitumistasu, ei osanud ta veel öelda: „See sõltub hanke tulemusest ehk mis on ÜVK rajamise maksumus ja kui palju tuleb sellest omafinantseeringuna tasuda Ravenil. Liitumistasu peab olema kooskõlas ka Ravenile konkurentsiameti kehtestatud liitumistasude arvutamise metoodikaga.“

RAASIKU PUHASTUSSEADME REKONSTRUEERIMIST EI TOETATA
Raven esitas KIKile ka teise rahataotluse – Raasiku puhastusseadme renoveerimiseks küsiti 895 177 eurot, projekti kogumaksumuseks oli kalkuleeritud 1 790 712 eurot.

Erik Jüriöö märkis, et põhjuseid, miks KIK projekti ei toetanud, oli kaks: „Esimene on see, et reoveepuhasti rekonstrueerimist ei ole Raasiku valla ÜVK arendamise kavas, teiseks jäi taotluse koostamise algpõhjus KIKile ebaselgeks. Raasiku reoveepuhastil on projekteeritud võimsuse varu väga palju ning jäi arusaamatuks, miks soovitakse rekonstrueerida puhastit, millel on aleviku reovee puhastamiseks piisavalt võimsust.“

Ta lisas, et KIKist küsiti Ravenilt, miks ei taotletud toetust hoopis Raasiku vee- ja
kanalisatsioonitorustike rajamiseks: „Mina ei saa selle taotluse sisu kommenteerida, sest ei töötanud toetuse esitamise ajal Ravenis. Ka minu arvates oleks olnud mõistlikum taotleda raha Raasiku ÜVK edasi arendamiseks. Konsultant, keda kasutame, tõdes, et Raasiku reoveepuhastil projekteeritud võimsusest puudu ei ole. Mõned tegevused on jäetud õigel ajal tegemata ja seetõttu tekivad probleemid puhastusprotsessis.“

Erik Jüriöö selgitas, et praegu koormab puhasti üle liigvesi. Teiseks töötab puhasti korralikult vaid suveperioodil, külmal ajal tekivad tõrked, sest puhastile lisatud filtrid ja pumbasüsteemid ei tööta koos nii, nagu peaksid. Kuigi Raasikule uut reoveepuhastit KIKi rahastuseta teha ei saa, on Ravenil tema kinnitusel olemas plaan, kuidas panna praegune reoveepuhasti väiksema kulu eest efektiivselt tööle.

Raveni juht rääkis ka, et kuni oktoobrini on avatud maakondlik avalike teenuste kättesaadavuse meede ning sealt soovitakse küsida toetust Raasiku aleviku ÜVK arendamiseks. Praegu on Raasiku majapidamistest veel ligikaudu 40 protsenti ilma ühisveevärgita.

Eelmine artikkelKuusalu vallavalitsus soovib lõpetada lepingu Port Salmistu OÜga
Järgmine artikkelKuusalu vallas saavad hajaasustuse programmist toetust 10 taotlejat