Kuusalu vallas muutub koduteenuste osutamine tasuliseks

1547

Koduteenuse osutamise uus kord hakkab Kuusalu vallas kehtima 1. jaanuarist 2016.

Kuusalu vallavolikogu võttis 5. novembri istungil ühehäälselt vastu koduteenuse osutamise uue korra ja tingimused vallas.
Abivallavanem Aare Ets selgitas istungil, et seni on Kuusalu vallas osutatud koduteenust tasuta, alates uuest aastast muutub tasuliseks ning teenuste loetelu on laiendatud.
„Selle korraga on volikogu sotsiaalkomisjon tegelenud mitme kuu vältel ning arutatud on ka väiksemas seltskonnas. Arvesse on võetud valla koduhooldustöötajate hinnanguid,“ lausus abivallavanem.
Koduteenust osutatakse rahvastikuregistri järgi Kuusalu vallas elavale eakale või puudega täisealisele isikule, kes vajab kõrvalabi, mis toetab igapäevast toimetulekut harjumuspärases keskkonnas.
Koduteenused on jaotatud põhi- ja tugiteenusteks. Põhiteenused on tasuta juhul, kui isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole objektiivetel põhjustel võimelised oma kohustust täitma – on ise kõrges eas, puudega, töövõimetud või nende elukoht on teadmata.
Põhiteenused on kodukülastus, suhtlemine kliendiga, toiduainete ja muu eluks vajaliku ostmine ning koju toomine, transporditeenus Kuusalu valla ja Loksa linna piires, abistamine eluaseme korrastamisel, pesemisvõimaluste ja kütmise korraldamine, vee tuppa toomine ja reovee väljaviimine, abistamine asjaajamisel.
Tasulised tugiteenused hakkavad olema muru niitmine, küttepuude ladumine, pesupesemise teenuse korraldamine ning transporditeenus Kuusalu vallast väljaspool.
Koduteenuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, valla hoolekandespetsialist külastab seejärel koos koduhooldustöötajaga abivajaja kodu, hindab taotleja toimetulekuvõimet ning koduteenuse vajadust ja mahtu.
Koduteenuse hinnad ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus. Kui põhiteenuse eest ei olda võimeline tasuma raske majandusliku olukorra tõttu, siis tuleb tasuta teenuse taotlemisel esitada sissetulekuid tõendavad dokumendid.
Kuusalu valla palgal on kolm koduhooldustöötajat: Kiius-Kuusalus ja lähiümbruses Ulvi Rääk, Kolgas ja selle ümbruses Rutt Hirvo ning Loksa piirkonnas Helve Tikva. Nende tööd koordineerib hoolekandespetsialist Maria Prääts. Koduhooldusteenust tellivad Kuusalu vallas praegu kokku 24 inimest. Iganädalaselt tellitakse kõige enam toidu ja muu vajaliku kojutoomise ning transpordi teenust.
Sõnumitooja küsis, kui kalliks võivad kujuneda tasuliste teenuste hinnad. Hoolekandespetsialist Maria Prääts vastas, et vallavalitsus peaks hinnad kinnitama 10. detsembri istungil: „Näiteks Maardus on tunnihind 3,54 eurot, Anija vallas 1,60 eurot. Hiiu vallas kulub koduhooldusele 8 protsenti pensionist, Puurmanis on kehtestatud pakettide  hinnakiri  alates  2,5  eurost kuni 15 euroni kuus. Meie näeme, et pigem pakume vallavalitsusele välja paketipõhise lähenemise, kus hinnad arvutatakse soovitud teenuste põhjal.“
Ta lisas, et praegu saavad koduhooldust Kuusalu vallas enamasti need eakad, kes vastavad tingimusele tasuta teenuse osutamiseks: „Samas tahame luua võimalused peredele, kus soovitakse näiteks oma eakale emale korra nädalas poes käimist või tuleks viia talle sooja toitu koju. Tahame teha nii, et koduhooldustöötaja oleks motiveeritud osutama üksikuid lisateenuseid. Variante on mitmeid, me pole veel midagi lukku pannud, arutelud jätkuvad.“

Eelmine artikkelLoksa ja Kolga juures viiakse endiselt prügi metsa
Järgmine artikkelAruküla OTT platsile valgustus