Kuusalu valla üldplaneeringust

1224

Kuusalu vallavalitsus avalikustas valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi. Avalik väljapanek kestab 3. kuni 17. augustini. Materjalidega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses ja Kuusalu valla kodulehel. Avalik arutelu on plaanis 17. augustil ning nii kaua saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi. Kuusalu ja Loksa valla liitumisest täitub tänavu sügisel 10 aastat, kuid kahest vallast moodustatud Kuusalu vallal pole kogu territooriumi hõlmavat üld­planeeringut. Siiani kehtivad kaks eraldi üldplaneeringut, millest endise Kuusalu valla üldplaneering kehtestati 2001. aasta detsembris ja endise Loksa valla üldplaneering jaanuaris 2000. Uue üldplaneeringu koostamise algatas Kuusalu vallavolikogu 2009. aastal, ent koostaja leidmiseks korraldati hange möödunud aasta lõpus. Võitis Ramboll Eesti AS,  leping  sõlmiti  veebruari  alguses.