Kuusalu valla ÜVKga saab tasuta liituda tuleva aasta lõpuni

836

Septembris liitusid 2 kinnistut Kuusalus ja 2 Kiius, ootel on 5 kinnistut.

„Kuusalu Soojus OÜ on väga huvitatud, et teenustega liitutaks esimesel võimalusel ja hiljemalt 2013. aasta lõpuks,“ kinnitab ettevõtte juht Kalle Küngas.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi abirahade toel tänavu suvel Kiius, Kuusalus ning Kolgas alanud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) ehitusega vahetatakse alevikes välja senised torustikud, mis valdavalt on korrusmajade juures, ning rajatakse uusi eramajade piirkondadesse. Lisaks senistele klientidele tuleb Kuusalu Soojusele potentsiaalseid uusi teenusetarbijaid Kuusalu alevikus juurde 200 ja Kiius 20. Kolgas vahetatakse välja olemasolevad magistraaltorustikud, seal tarbijaid ei lisandu.

Kiius hakkavad ehitustööd lõppema ning käes on aeg, kui individuaalmajade omanikud peavad joogivee- ja kanalisatsiooniteenuse saamiseks ehitama oma kinnistul välja torustikud majast kuni magistraaltoru liitumiskohani. Et teha see võimalikult lihtsaks ja ka soodsamaks, on Kuusalu Soojus kutsunud Kiidu tulevaks nädalaks miniekskavaatori.

Kalle Küngas selgitab, et Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahastuse tingimuste kohaselt on erakinnistutele lubatud ehitada vaid magistraaltorusid, kinnistusiseseid torusid ei tohi projektisummade eest rajada: „Need kulutused tuleb katta kinnistuomanikel endil. Püüame omalt poolt igati kaasa aidata, et liitujaid tuleks võimalikult palju ning eraaedades vajalikud tööd saaksid tehtud kiiresti ja odavamalt. Väikekopp lõhub koduaedades vähem, suur ekskavaator vajab vähemalt kuue meetri laiust ala. Suure jõudlus on parem, aga pisikese kopa töötund tuleb kordades soodsam.“

Kui palju koduaedadesse rajatav torustik maksma läheb, on tema sõnul erinev sõltuvalt sellest, kas eramajal on kelder, kuhu luua ühendus, kuidas on lood pinnasevee tasemega jm. Osades kohtades on praegused veeühendused uute torustike jaoks mittesobivas sügavuses. Keskmiselt peaks individuaalse torustiku meeter maksma vahemikus 40-70 eurot. Kui joogiveetorustik on olemas, ühendatakse mõnel puhul ka see ja ehitatakse välja uues asukohas nõuetekohane perspektiivne liitumiskoht, lisab ta.

Kuusalu alevikus jõuavad ÜVK-tööd eramute piirkonda novembrikuus, kuid juba on hakatud helistama Kuusalu Soojuse kontorisse ning uurima, palju liitumine maksab ning mida tuleb selleks teha.

Kalle Küngas: „Kuusalu Soojuse nõukogu ja juhatus ning omaniku esindaja Kuusalu vallavalitsus on kogu aeg olnud seda meelt, et liitumine peab toimuma tasuta. ÜVK ehituseks teeb ettevõte omaosaluse näol suure kulutuse, et laenuraha tagasi teenida, on vaja teenuse tarbijaid. Välja on töötatud vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitumise tingimused. Kuni 31. detsembrini 2013 on liitumine ÜVK projekti piirkonnas tasuta.“

Kuusalu Soojusel on liitujatele kolm olulist nõuet. Kinnistutele rajatud torustikud tuleb esitada Kuusalu Soojuse esindajale avatud kaevikus. Veemõõdusõlm peab paiknema külmumise eest kaitstult, kuid samas ligipääsetavas kohas. Enne kasutuselevõttu tuleb see esitada ülevaatuseks ja plommimiseks Kuusalu Soojuse töötajale.

Liitumiseks tuleb esitada sooviavaldus. Enne liitumist sõlmitakse liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping. Ka kõik need toimingud tehakse liituda soovijaile tasuta, kinnitab Kalle Küngas. Liitumistingimustega saab tutvuda Kuusalu Soojuse kodulehel.

Kuusalu valla kolme aleviku ÜVK ehitus peab lõplikult valmis saama 2013 sügiseks.

Eelmine artikkelKoer kukkkus kanalisatsioonikaevu
Järgmine artikkelAnijal kaevati välja ajalooline mõisamüür