Kuu­sa­lu val­la tel­li­ta­vad kon­kur­siü­ri­tu­sed

30
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 2021. aas­ta kon­kur­si­üri­tus­te kor­ral­da­jad ja toe­tus­sum­mad. Pak­ku­mi­sed esi­ta­sid MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts. Iga­le üri­tu­se­le oli üks pak­ku­ja. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab 12 000 eu­rot lau­rit­sa­pi­dus­tus­te kor­ral­da­mi­seks, 1500 eu­rot EV 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks ja 850 eu­rot kon­kur­si „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps“ lä­bi­vii­mi­seks. Kol­ga­kü­la Selt­si­le an­tak­se 2000 eu­rot Kuu­sa­lu val­la 83. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks ja 2000 eu­rot 2022. aas­ta jaa­nua­ris val­la tä­nu­peo kor­ral­da­mi­seks.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelRaa­si­ku kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sid saa­vad val­laee­lar­vest üle 73 000 eu­ro