Keh­ras on val­gus­ta­tud liu­vä­li

103

Keh­ra staa­dio­ni kõr­val ho­kip­lat­sil on möö­du­nud nä­da­last taas ava­tud liu­vä­li. Ani­ja val­la Spor­di­maail­ma te­gev­ju­hi Mih­kel Kuu­se sõ­nul saab jää­väl­ja­kul nii ui­su­ta­da kui ho­kit män­gi­da: „Plats on suur ja lai, kõik ma­hu­vad, va­ja­du­sel saab plat­si poo­li­ta­da.“ Nii ho­ki- kui iluuis­ke saab lae­nu­ta­da Keh­ra spor­di­hoo­nest. Liu­vä­li on val­gus­ta­tud iga päev kel­la 22ni.