Kuusalu valla teede arengukava jäi volikogus vastu võtmata

1255

Põhivaidluseks kujunes istungil musta kattega teede remondi tabel, eelkõige Juminda ning Kodasoo-Soodla tee musta katte alla viimise tähtajad.

Kuusalu valla koalitsioonileping näeb ette valla teede arengukava koostamise. Arengukava projekt valmis 2015. aastal suve alguseks. Koostas vallavalitsus, põhitöö tegid endine abivallavanem Tõnu Ammussaar, kes nüüd tööl on arendus- ja vallavaraspetsialistina, ja majandusspetsialist Madis Praks, kes alates sügisest on ka abivallavanema kt.
Vallavolikogu tutvus arengukava projektiga juunikuu istungil, teine  lugemine  oli  augustis.  Parandus­ettepanekuid oli võimalik esitada 14. oktoobrini. Valla teede arengukava teine lugemine jätkus kolmapäeval, 27. jaanuaril toimunud volikoguistungil.
Abivallavanema kt Madis Praks ütles istungil, et kokku tehti 36 ettepanekut, need arutati läbi kogukonnakomisjonis ja arengukomisjonis. Oli ka märkusi ja ettepanekuid, mis ei olnud arengukava teema, ja seadusest tulenevaid ettepanekuid, mille kohta viidi parandused arengukavasse.
Mait Kröönström esitas istungil muudatusettepaneku, mille kohta sõnas, et see puudutab muudatust, mis oli nüüdseks arengukavasse kirjutatud – Juminda tee musta katte alla viimist: „Teen ettepaneku tõsta Kodasoo-Soodla tee 3,4 kilomeetrile musta katte panek kogusummaga 100 000 eurot 2019. aastaks. Praegu on see jagatud kahe aasta peale, 2017. ja 2019. aastasse. Ning 2 kilomeetri pikkusele Juminda teele musta katte panek ja selleks kavandatud 60 000 eurot tõsta aastasse 2017. Põhjendus on, et mitte suunata lähiaastate investeeringuid ainult Kuusalu-Kiiu piirkonda, vaid ka äärealadele, et oleks tagatud valla tasakaalustatum arendamine. Aastatel 2016-2017 on plaanis investeerida Kuusalu ja Kiiu ümbruse teedesse, ka vallamaja renoveerimine on samas piirkonnas.“
Mait Kröönström lisas, et Juminda  tee  kordategemise  osas  tuleks  alustada  läbirääkimisi  riigiga, kuna  see  tee  on  strateegiliselt  tähtis, Jumindal asub radarijaam.
Madis Praks kommenteeris, ka arengukomisjonis toimunud arutelul leiti, et läbirääkimisi tuleks pidada nii keskkonnaministeeriumi kui kaitseministeeriumiga. Riigiga on tema sõnul Juminda tee küsimuses püütud ka varem läbi rääkida.
Kodasoo-Saunja-Soodla tee kohta sõnas abivallavanema kt, et seda piirkonda võib samuti võtta ääremaana, Soodla tee jõuab Anija valda. Kuid Anija vallal pole selle tee remontimise vastu huvi, nelja-viie talu inimesed sõidavad Tallinna poole läbi Kuusalu valla.
Volikogu esimees Enn Kirsman lausus Mait Kröönströmi ettepaneku kohta, et parandusettepanekute esitamise tähtaeg on möödas, pärast seda arutasid ettepanekuid komisjonid ja vallavalitsus: „Volikogu liikmel on õigus esitada ettepanekuid istungil, aga kaoks ära mõte ettepanekute tähtaegsest esitamisest.“
Mait Kröönström vastas, et esitas Juminda tee kohta ettepaneku kogukonnakomisjonis, alles nüüd on see arengukavasse lisatud ja tähtajaks pandud aasta 2019: „Pole arvestatud, et see on ainus tee Jumindale, mujale kohtadesse saab sõita mitut teed mööda.“
Madis Praks: „Juminda tee kohta tulid ettepanekud ka külavanemalt ja kogukonnalt. Vallavalitsuse ettepanek on pinnata Kodasoo-Soodla teest esimesed kaks kilomeetrit. .“
Emil Rutiku märkis, et arengukava peaks jälgima valla ühtlase arengu eesmärki.
Enn Kirsman lausus seepeale, et arengukavas on loetletud rida punkte, mis olnud aluseks investeeringute jaotamisel.  Küsimus on prioriteetides, järjekorras, summades, mis on volikogu otsustada. Nii Juminda kui ka Soodla on äärealad, kuigi Juminda on keskusest kaugemal, aga mitte kaugemal valla piirist.“

Teede olukorrale antud hinnangutest
Margus Soom ütles, et arengukavas on nimetatud, et eksperdina kasutati firmat Regio. Millal ekspert tegi analüüsi teede kvaliteedi kohta ja kas sellega ollakse nõus?
Tõnu Ammussaar vastas, et hinnati mõni aasta tagasi, teed sõideti läbi.
Margus Soom: „Tee olukorra hindamisel on oluline, mis aastaajal tehti. Hinnata tuleks teede lagunemise ajal ehk kevadel. Ma pole teede olukorra kokkuvõttega rahul, hinnangud on vastuolus. Juminda tee on kohati merekallaku ääres. Kolm-neli aastat tagasi oli ühes kohas tee äärest 30-40 sentimeetrit kallakuni, nüüd on kolm kohta, kus murrang jõudnud vastu teeserva. See on ohtlik, lahendus oleks, kui viia tee kaldast eemale. Aga sellist hinnangut Regio pole andnud. Sõitme teel sisulist teekatet pole, höövel tõmbab teeserva sõidetud katte teele tagasi. On ka koht, kus traktoriga on võimalik kinni jääda. Aga arengukavas on hinnatud need teed rahuldavaks või heaks. Metoodika hinnangute andmiseks on mitterahuldav.“
Ta tegi ettepaneku valla teede arengukava mitte vastu võtta sellisel kujul, eelnõu tagasi lükata ning tõsiselt ümber vaadata hindamis­protsess.
Ka Värner Lootsmann toetas ettepanekut Juminda tee osas, lisades, et see annab võimaluse kaitseministeeriumiga läbirääkimisi alustada.
Vallavanem Urmas Kirtsi teatas, et arengukavast ei sõltu muud, kui võimalus kuulutada välja konkurss teede hooldajate ja remontijate leidmiseks: „Oleme juunist 2015 menetlenud seda eelnõud. Küsimus on selles, kas loeme eelnõu veel? Või toob vallavalitsus uue teksti, mis võib tähendada veel poolt aastat menetlemist?“
Volikogu esimees Enn Kirsman kuulutas välja 5minutilise vaheaja. Pärast vaheaega tegi ta ettepaneku jätta musta kattega teede remondi tabel 15 arutelu alt välja, kuna põhivaidlused puudutavad seda: „Teisi ettepanekuid arutada tervikpaketina, vajadusel hääletada need läbi ja katkestada teine lugemine. Uute ettepanekute esitamise tähtajaks määrata 12. veebruar. Komisjonid ja vallavalitsus saaksid siis neid menetleda, veebruaris või märtsis võiks arengukava vastu võtta.“ Enamus volikogust oli ettepanekuga nõus.
Volikogu nõusolekul lisati vallateede hoiukava tabelisse parklad Valklas, Pärispea rahvamaja juures ning Kotka sõida-pargi liiklussõlme  ehitus.
Tänavavalgustuse arendamise tabelisse lisati Sõitme, Valkla ja Kalamäe bussipeatuste valgustus ning Virve tänavavalgustuse pikendamine.
Kuusalu valla teede arengukava projektiga on võimalik tutvuda valla veebilehel dokumendiregistris.

Eelmine artikkelKuusalu valla taidlejate Eurovisiooni lauluvõistluse võitis naiskoor Kadri
Järgmine artikkelEkströmi marsil Valklast Hara külla oli 460 matkajat