Kuusalu valla seltsitegevuse projektidele Leaderist 14 655, Loksale 2228 eurot

745

Meetmest 1.2 said Kuusalu vallast toetust 6 projekti, Loksa linnast 1.

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas neljapäeval, 7. märtsil tänavuse taotlusvooru hindamistulemused meetmes 1.2 seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu.

Kokku said toetust 26 projekti Kuusalu, Vihula, Kadrina, Tapa ja Ambla vallast ning Loksa linnast, nende vahel jagati 63 256,28 eurot.

Kuusalu vallast rahastatakse 6 projekti kogusummas 14 655,50 eurot. MTÜ Kolgaküla Selts saab Kuusalu valla koguperepäevade projektile küsitud summa – 2643,20 eurot.

MTÜle Kiiu Arendus antakse Kuusalu kolhoosi kultuuri- ja ajaloopärandi kogumiseks ning säilitamiseks 1615 eurot, küsiti 2778,47 eurot.

MTÜd Kuusalu Matkaselts toetatakse Leader-programmist ka sel aastal Kuusalu valla külade kümnevõistluse läbiviimisel, selleks taotleti 3936,96 eurot, toetussumma on 3095,46 eurot.

MTÜle Virve Külaselts lubatakse külamänguks „Virve küla keel ja meel põlvest põlve“ koos lugude ja lauludega 1071,90 eurot, küsiti 1746,90 eurot.

Kuusalu vallast alguse saanud ja nüüd juba üle eesti tegutsevale MTÜle Ökokratt antakse projekti „Ise tehtud-hästi tehtud“ jaoks taotletud summa, 3498,44 eurot.

MTÜ Eesti Laevajuhtide Liit saab meresimmaniks samuti küsitud summa, 2731,50 eurot.

Loksa linnast on rahastatavate projektide nimekirjas MTÜ Loksa Spordiklubi „Lauatennise karikasari 2013-2014“, mille toetus on 2228,35 eurot, sooviti 2844 eurot.

Rahastuseta jäid Kuusalu vallast 7 projekti ja Loksalt 1
MTÜ Arenduskoda kodulehel on avalikustatud ka paremusjärjestus projektidest, mis rahapuudusel jäid toetuseta.

Kuusalu vallast ei saa Leader-raha MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts lauritsapäeva kirmase korraldamiseks, millele küsiti 2614,50 eurot, ning MTÜ Laurentsiuse Selts Kolga ranna etnograafilise pärandi jäädvustamiseks, taotluse summa oli 3501 eurot.

MTÜ MC Kolga soovis 2253,24 eurot tennise karikavõistlusele igaühe paarismängus ning 1846,80 eurot spordiõhtute ja -juttude jaoks, MTÜ Joaveski Küla 3543,30 eurot Joaveski filmiõhtuteks.

Veel jäi toetuseta MTÜ Soonetare projekt Hara külasse kavandatavate loodusmatkade ja ürituste korraldamise, maaelu tutvustavate tegevuste ning majutusteenuse ettevalmistamiseks, küsiti 5113,39 eurot.

MTÜ Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Ühendus taotles 3072 eurot Kolga-Kuusalu kammerkoori esinemisteks mardilaadal Soomes 22.-24. novembris 2013, kuid seegi jäi rahast ilma.

Loksa linnast oli esitanud MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa projekti „Võlanõustamise koolitus ja väikevahendite soetamine“, küsitud summa oli 4533 eurot, kuid see sai hindajatelt vähem kui 5 hindepunkti võimalikust 10st ning poleks saanud toetust ka juhul, kui raha oleks jätkunud.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus ütles, et esmakordselt oli võimalik 1.2 ehk pehmete projektide meetmesse esitatud projekte kaitsta hindamiskomisjoni ees. Iga projekti tutvustaja võis esineda kuni 5 minutit, küsimusi ei esitatud.

„Arvan, et mõnigi hindepunkt muutus seoses sellega. Kes olid ettekande läbi mõelnud ja rääkisid täiendavat juurde sellele, mis oli rahataotluses kirjas, tõstsid tulemust,“ lausus ta.  

Esialgu ei ole Arenduskojal plaa­nis sel aastal teisi taotlusvoore korraldada, kuna ELi ra­has­tusperiood saab läbi.