Kuusalu valla poliitikud hindavad esimest aastat

664

Viimastest kohalikest valimistest on möödunud aasta. Sõnumitooja küsis Kuusalu vallas volikogusse valitud nimekirjade esindajatelt, kuidas nad on rahul valla arengu ja oma nimekirja/erakonna eesmärkide elluviimisega.

HERKO SUNTS (valimisliit Ühiselt Edasi, volikogusse sai 8 kohta): „Lähtuvalt majanduse tänasest olukorrast on kindlasti Eesti valdadel-linnadel kõige olulisem küsimus, kuidas tagada oma põhiülesannete edukas täitmine. Sõltub ju omavalitsuse rahakott otseselt tema elanike palkade suurusest. Kui palgad langevad või inimesed on üldse kaotanud töö, siis kuivavad kokku ka valla tulud.

Ka Kuusalu vald on pidanud olulisel määral oma eelarvet vähendama. See pole olnud meile lihtne ülesanne  – kärpida nii, et ükski avalik teenus ei saaks oluliselt kannatada. Aga oleme sellega edukalt hakkama saanud ning samal ajal viinud ellu ka osad oma valimisliidu eesmärkidest.

Üheks tähtsamaks prioriteediks on olnud valimisliidule Ühiselt Edasi lasteaia kohtade tagamine. Kuigi Kiiu lasteaia ehitus on edasi lükkunud, oleme loonud sellel aastal juurde 37 lasteaia kohta. Loomulikult teeme tööd edasi Kiidu lasteaia ehitamise projektiga. Asi seisab täna vabariigi valitsuse otsuse taga.

Samuti oleme edukalt ellu viimas valimistel antud teisi lubadusi. Oleme toetanud mitmete rahvamajade-seltsimajade arendamist, näiteks Leesi, Pärispea, Kolga, Sigula, ning küladesse puurkaevude rajamist. Veel oleme korrastanud kooli- ja ühis­transpordi korraldust.”

ANDRES PAOMEES (Eesti Reformierakond, volikogus 3 kohta): „Aasta on läinud rahuldavalt. Kuusalu vallas ei ole enne koalitsiooni olnud. See toimib, on tõstatatud probleeme, vaieldud ja jõutud kompromissidele nagu ikka koalitsioonides. Kuusalu vald on praegustes kitsastes majandusoludes normaalselt hakkama saanud.

Oleme oma erakonna esindajatega suutnud hoida Kolga aleviku probleeme huviorbiidis. Toetasime Kolga rahvamaja ehitamise ideed ja seda, et vallaeelarvest eraldati Euroopa Liidu toetussumma omaosalus. Oleme tegelenud Kolga kütteprobleemidega.

Loodame, et valla järgmise aasta eelarvest leiame raha Kolga kooli söökla jaoks, sest selle olmepool ja sisustus on aegunud ning vajavad kindlasti kaasajastamist.”

HENN PÄRN (Isamaa ja Res Publica Liit, volikogus 1 koht): „Mina unistan, kuidas muuta Kuusalu vald säravaks ehk kirkaks. Kui olid valimiste-eelsed debatid, siis rääkisime pehmetest väärtustest.

Lahemaa keskkonnakaitsjad püüavad nüüd rahvaga suhtlemisel midagi ära teha, aga kas see on see, mida külade inimesed ootavad?

Kaugtöökeskused aitavad kaasa töökohtade loomisele ja vallavalitsus võiks näidata üles initsiatiivi ning toetada, kuid öeldakse hoopis, et see on erahuvi. Selles osas tahaks olulist muutumist hoiakutes – Kuusalu vald muutuks  kaugtöökeskuste abil atraktiivsemaks.

Hariduse valdkonnas on suured muudatused alles ees, sest õppekava muutub. Tulevik näitab, kui paindlikult me suudame käituda. Olles Kolga kooli hoolekogus ja volikogu hariduskomisjonis, püüan sel teemal kaasa rääkida.

Koalitsioon peaks minu arvamist mööda toimuma teises mastaabis – koalitsiooninõukogu tuleb praegu kokku, saab kätte volikogu istungi päevakorra ja hakkab arutama, kuid nõukogu peaks kokku leppima, mida päevakorda panna, ja siis hakkaksid ametnikud tegutsema.

Elu muutub ja mõnedki asjad, mis on koalitsioonilepingus, on muutunud või hoopis puudu. Tahaks paindlikumat poliitikat, tundub, et praegu on vald rohkem ametnike juhtida. Nad teevad küll head tööd, aga poliitikute roll peaks minema suuremaks. Rohkem peaks olema erksaid poliitilisi arutelusid.”

ENN KIRSMAN (valimisliit Meie Kodu, volikogus 5 kohta): „Lõppev aasta on olnud vähemalt Kuusalu vallas suhteliselt vaikne, mingeid suursaavutusi ei oska vallaelust esile tuua. Väga loodan, et tegeletud on tulevastele arengutele vundamendi ladumisega, ehkki meid, kes me koalitsiooni hulka ei kuulu, pole nendesse võimalikesse plaanidesse pühendatud.

Kahjuks on selle viimase aasta jooksul pinnale ujunud ka Ühiselt Edasi senise ainuvalitsemise „viljad” – vallale lubatud laenupiiri ületamine ja Kuusalu Soojuse finantsraskustesse juhtimine, millest enne valimisi targu vaikiti. Loodan väga, et nendest „pisiasjadest” on tõsiselt õppust võetud ning tekkinud tagasilöögid ei saa valla edasisele arengule takistuseks.”

VÄRNER LOOTSMANN (Eesti Keskerakond, volikogus 2 kohta): „Ennekõike tuleks küsida Kuusalu valla kodanike käest, kuidas nad on rahul Kuusalu valla arenguga viimase aasta jooksul. Usun, et see erineb oluliselt Kuusalu valla praeguse võimukoalitsiooni arvamusest.

Kindlasti on paljugi tehtud aga arvestades , et koalitsiooni kuulub 19st volikogu liikmest 17 liiget, oleks tahtnud näha kiiremaid ja selgemaid tegevusi ning otsuseid aasta tagasi antud valimislubaduste täitmiseks. Selgitamist vajaksid nii soojamajanduse juhtimine, tuleviku hariduskorraldus, aga palju muudki.

Loodan, et lähitulevikus tänane vallavõim annab oma tehtust ja tegemistest ka Sõnumitooja veergudel vallarahvale aru.” 

Eelmine artikkelAutopõleng
Järgmine artikkelHarjumaa Sümfooniaorkestri esimene kontsert oli Arukülas