Kuusalu valla kultuuri- ja sporditoetusi taotletakse ligi 150 000 euro ulatuses

1170

Valla eelarve projektis on kogukonna-, kultuuri- ja sporditoetusteks kavandatud 86 000 eurot.

Kuusalu vallavolikogu kogukonnakomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon tegelevad rahataotlusprojektide pingeritta seadmisega. 15. septembriks esitatud projektid on üle vaadatud ja jagatud kaheks: kogukonna ehk külaelu ja kultuuri- ja sporditegevuse valdkonda.
Komisjonide liikmetel tuleb projektidele anda hinnang ning need reastatakse hindepunktide kogusumma järgi. Pärast vallaeel-arve vastuvõtmist, kui on lõplikult selge, kui suured summad toetusteks eraldatakse, hakatakse seda raha jagama pingerea alusel. Otsused jaotuse kohta peavad olema vastu võetud kuu aja jooksul pärast eelarve kinnitamist.
Kogukonnakomisjon on juba hinded andnud ja pingerida on kokku pandud. Kultuuri- ja spordikomisjon teeb lõpliku valiku 11. novembri koosolekul. Komisjonid esitavad rahastuse osas ettepanekud vallavalitsusele, lõplik otsus sünnib vallavalitsuse korraldusega tõenäoliselt veebruari keskel.
Külaelu ehk kogukonna tegevusteks esitati 15 rahataotlust kogusummas 17 090 eurot. Kultuuriürituste projekte on 18, vallalt taotletakse kokku 19 736 eurot, vallaeelarve projektis on 8000 eurot aasta peale. Spordiürituste projekte on 22, kokku on küsitud  13 035 eurot, eelarve projektis on 8000 eurot.
Spordiklubide ja individuaalsportlaste taotlusi on 15. Taidlusringide rahataotlusi laekus 14.Ka  need ületavad varasemaid summasid.
Kuusalu abivallavanem Aare Ets: „Hindamise teeb keerukaks asjaolu, et toetused tuleb jagada uue korra järgi. Küsimusi tekitas, kuidas rahataotlusi liigitada. Näiteks, kas Valgejõe laste spordipäev on kogukonna- või spordiüritus. Seekord läks kogukonnakomisjonile esitatud projektide hulka.“
Kuusalu vallavolikogu 18. juuni 2014 vastu võetud määruse „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord“ alusel antakse toetust nii kogukonna- kui kultuuri- ja spordiprojektidele.
Kultuuritoetused peavad olema Kuusalu valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo- ja spordisündmuste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks; vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks; valla kollektiividele ja rahvastikuregistri andmetel Kuusalu   valla   elanikele osalustasude  maksmiseks  üleriigilistel  ja rahvusvahelistel kultuurisündmustel ning spordivõistlustel osalemisel.
Kogukonnaprojektidega saab taotleda ühekordseid toetusi Kuusalu valla kogukondade ühtekuuluvustunnet suurendavateks sündmuste ning kogukondade ühistegevust suurendavate koolituste ja kursuste korraldamiseks, kogukonnale vajalikeks väikeinvesteeringuteks  ja  kogukondade  turvalisust suurendavateks  tegevusteks.
Eraldi kord on Kuusalu valla taidlusringide toetamiseks. Kuusalu valla sporditegevuse rahastamise kord kehtib aastast 2002, selle alusel saab toetust taotleda spordigruppide treeningtegevuseks, võistlustel osalemiseks ja spordi­ürituste korraldamiseks.
Aare Ets: „Sporditegevuse rahastamise korda on vaja kindlasti kaasajastada. Teeme 5. novembril Kuusalu keskkooli lugemissaalis parimate praktikate seminari, kuhu on kutsutud Ida-Harjumaa valdade esindajad. Loodame kuulda objektiivseid hinnanguid ja kogemusi, kuidas valdades on spordi toetamine korraldatud.“