Kuusalu vallas käivitus sotsiaaltransporditeenus

1281

Sõitu saab tellida valla hoolekandespetsialisti PILLERIIN KURE kaudu.

Sotsiaaltransporditeenuse osutaja konkursil soodsaima pakkumise teinud FIE Ülo Kraus alustas eelmisel nädalal tellimussõitudega. Esimese ülesandena tuli üks Kuusalu valla kodanik viia hooldushaiglast eakate kodusse. Tellimusi on ka käesolevaks nädalaks. Näiteks tuleb transportida vanem inimene arsti juurde. Abivajaja võttis ühendust hoolekandespetsialistiga ja soovis transporditeenust, et Tallinnas elavat ja töötavat tütart mitte koormata.
Kuusalu valla hoolekandespetsialist Pilleriin Kurg ütleb, et seni osutati sotsiaaltransporditeenust valla hooldustöötajate abil, see oli neile lisatöö: „Sotsiaaltöötaja ei pea olema autojuhi rollis. Kuna vallavalitsuse poole pöördus mitu isikut, kes olid huvitatud sotsiaal­transporditeenuse osutamisest, jõudsime avaliku konkursini. Odavaima pakkumuse esitas konkursile FIE Ülo Kraus. Kokku on lepitud, et autojuht abistab teenuse kasutajat vajadusel liikumisel kodust autosse ning autost sihtkohta ja tagasi. Sihtgrupile ehk raske või sügava puudega inimesele, seadusjärgsete ülalpidajateta eakatele või vähekindlustatud isikutele maksab sõit omaosalusena 20 senti kilomeetrist, ülejäänud osa hinnast ja ka ootetasu maksab vald. Vähekindlustatuteks loetakse neid Kuusalu valla kodanikke, kelle netosissetulek on ühes kuus kuni 228 eurot pereliikme kohta – see on kohalik toimetulekupiir.“
Ta lisab, et täiesti tasuta on sotsiaaltransporditeenus puudega lapse sõidutamisel rehabilitatsiooniteenusele. Ka on tasuta juhul, kui perearst tellib kiireloomulise transpordi – olukorras, kus inimest oleks vaja transportida abi saama, kuid kiirabi teda erakorralise meditsiini vastuvõtupunkti ei vii. Tasuta saab sõita ka transporti vajava inimese saatja, kui tema kaasaminek on vajalik.
„See on meie esimene katsetus sotsiaaltransporditeenusega, näeme, kuidas laabub,“ sõnab Pilleriin Kurg. „Teenus tuleb tellida minu kaudu. Soovitame teada anda võimalikult varakult, sest viimasel hetkel tellides võib masin olla juba sõidus. See, kas sõit on osalise tasu eest, sõltub eelkõige teenuse tellija tervislikust seisundist. Samas on võimalik tellida sotsiaaltransporti ka neil, kelle tervislik seisund seda ei vaja, kuid puudub muu võimalus liikumiseks – sel juhul tuleb tasuda täismahus.“
Ülo Krausi sõnul on tema pakkumine vallale 45 senti kilomeetrist, lugema hakatakse tasulisi kilomeetreid kliendi kodust. Sõidu-    alustustasu on 2 eurot, ooteajast on esimene tund tasuta, pärast seda 6 eurot tund. Teenust osutatakse 7-kohalise sõiduautoga Toyota Corolla.
Pilleriin Kurg märgib, et on juba ka olnud juhus, kus inimene loobus sotsiaaltransporditeenusest, kui sai kuulda, et ehkki on võimalik kasutada seda osalustasu eest ehk hinnaga 20 senti kilomeetrist, oli odavam sõita liinibussiga.
Ta rõhutab, sotsiaaltransporditeenus on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei saa kasutada ühis- transporti oma terviseseisundi tõttu.

Eelmine artikkelEIXD Arukülast Noortebändi finaalis
Järgmine artikkelKehra valla nime toetajad plaanivad küsitlust