Kuusalu valla koalitsiooni umbusaldusavaldus EMIL RUTIKULE

1030

13 volikoguliiget ei pea võimalikuks EMIL RUTIKU jätkamist külaelukomisjoni esimehena.

Valimisliidust Ühine Kodu vallavolikogusse valitud Enn Kirsman, Raul  Valgiste,  Andres  Allmägi,  Asko   Aug,  Kaja  Martinson, Küllike Enok, Mart Reimann,  Ilvard  Eeriksoo, Marika Astor ja Ari Juhani Lehtonen ning Reformierakonna nimekirjast Urmo Ristisaar, Margus  Soom  ja  Mart   Sestverk  esitasid 26. märtsi  volikoguistungil  umbusaldusavalduse külaelukomisjoni esimehele Emil Rutikule.

Umbusaldusavalduse luges ette volikogu esimees Enn Kirsman. Selles on öeldud, et volikogu liige Emil Rutiku esines eelmisel istungil avaldusega, milles teatas oma väljaastumisest valimisliidust Ühine Kodu. Allakirjutanud leiavad, et  sellega  avaldas  ta  sisuliselt  umbusaldust mitte ainult valimisliidu kaaslastele, vaid ka kõigile teistele volikogu- ja vallavalitsuse liikmetele, kes on andnud allkirja koalitsioonilepingule.

„Arvestades asjaolu, et koalitsioonileppe kohaselt on külaelukomisjoni esimehe ametikoht valimisliidu Ühine Kodu mehitada ning Emil Rutiku, kuulumata enam valimisliidu koosseisu, pole esitanud avaldust külaelukomisjoni esimehe ametikohalt tagasiastumiseks, ei pea me enam võimalikuks tema jätkamist külaelukomisjoni esimehena ning avaldame talle umbusaldust,“ on kirjas umbusaldusavalduses.
Lisatud on taotlus erakorralise istungi kokkukutsumiseks kolmapäeval, 2. aprillil. Päevakorda on pakutud umbusalduse avaldamine külaelukomisjoni esimehele Emil Rutikule ja komisjonile uue esimehe valimine.

Emil Rutiku ütles Sõnumitoojale, et ehkki astus Ühise Kodu ridadest välja, seisab ta endiselt koalitsioonilepingus kokkulepitu eest: „Kaitsen vallakodanike huve, et nad saaksid tulla vallamajja hea meelega, vallas oleks läbipaistev, aus juhtimine ja positiivne suhtumine, külaelu edendamine on  tähtis. Umbusalduse põhjendus on, et külaelukomisjoni juhi koht kuulub Ühise Kodu valimisliidule. Ma justkui umbusaldasin koalitsiooniliikmeid, välja astudes koalitsioonist, aga kuidas saab enda  umbusaldamise kohta allkirja anda ka asendusliige, kes siis veel volikogus ei olnud? Kindlasti esinen kolmapäeval volikoguistungil avaldusega ja kohale tuleb ajakirjanikke.“

Ta  lisas: „Kahju, et vallavanem ei kirjutanud alla umbusaldusavaldusele, tema on ju ka valimisliidus ja koalitsioonis. Ta seisukohad on need, miks ma ei tahtnud enam selles valimisliidus jätkata.“

Külaelukomisjoni kohta sõnas Emil Rutiku, et on algatatud külavanema statuudi muutmine ning hakatud läbi vaatama külade rahastamise korda: „Külavanemad on öelnud, et töö on aktiviseerunud. On tunda edasiminekut. Oleme jõudnud lihtsama, läbipaistvama ja külavanemate koostööd nõudva rahastusmudelini, on tehtud ettepanekuid külavanema statuudi sõnastuses, sisus.“  

Vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris, et allkirja andsid umbusaldusavaldusele need, kes hakkavad seda volikogus hääletama.
Kuusalu vallavolikogu on 19liikmeline, koalitsiooni on moodustanud Ühine Kodu ja Reformierakond. Ühine Kodu sai volikogusse 11 ja Reformierakond 3 kohta.