Kuusalu vallas on tagastamata veel 23 talu maad

1721

Maade tagastamine lõpeb 2012. aastaga, tagastusmenetlusi saab pikendada vaid maavanema loal.

Kuusalu valla maakorraldusteenistuse juht Peeter Raudsepp tõdeb, et aasta lõpus on tänavu eriliselt kiire – peale selle, et riik on muutnud maamaksuseadust ning vallad peavad seoses sellega muutma maamaksu arvestust, lõpeb 2012. aastaga maade tagastamise tähtaeg. Seda saab pikendada, aga seekord mitte üleüldiselt, vaid iga menetlust eraldi ning juhul, kui pikendamine on põhjendatud. Nõusoleku selleks annab maavanem.

Peeter Raudsepp ütleb, et nii, nagu ennustati, on maareformi lõpetamine veniv protsess – kes on jätnud seni toimingud lõpuni viimata, jätkab sageli samas vaimus, eriti, kui tegu on maavaidlusega. Valdade maakorraldajad püüavad võtta õigustatud subjektidega ühendust, saadavad meeldetuletusi ja helistavad, et nad hakkaksid tegutsema. Osad tänavad ja alustavad toiminguid.

„Suures osas on subjektid hakanud aru saama, et võivad edasi protsessides oma maadest ilma jääda, viimastel nädalatel on mitu talu jõudnud tagastamismenetluses lõpusirgele. Põhjusi venitamiseks on olnud mitmeid. Mõni ütleb, et pole raha maamõõtjale maksmiseks ja palub jätkuvalt pikendust.
On ka neid, kes pole maamõõtja esitatud arvega nõus ning toimingud jäänud venima,“ kõneleb maakorraldusteenistuse juht.

Kuusalu vallas on praeguse seisuga tagastamata 23 talu maad, see on 1,5 protsenti tagastatavatest taludest, mida oli vallas kokku 1545. Tagastamata on veel ligi 180 hektarit.

Peeter Raudsepp: „Pooleli on kaks kohtuasja, mõlemal juhul on subjektid vaidlustanud vallavalitsuse korralduse. Üks vaidlus puudutab maid Haldi saarel, teine Hara külas. Enamik vaidlusi on seotud mereäärsete küladega, vaidlejatega on peetud korduvalt läbirääkimisi. Korralduste koostamine on sellistel juhtudel väga pikk, täpne ja aeganõudev. Iga lauset pead korduvalt läbi mõtlema ja kontrollima, sest vaidlejad otsivad vigu, et millestki kinni hakata ja taas menetlust venitada. Korraldused kujunevad mitme lehekülje pikkuseks, et kõikvõimalikud seaduseviited ja põhjendused kirja saaks.“

Anija vallas tagastamata 5 talu
Anija valla maakorraldaja Mait Paasik teatas, et tagastamata on veel 5 talu maad, kokku 72 hektarit: „Kahe talu tagastamine seisab pärimistoimingute tegemata jätmise pärast. Kahe talu õigustatud subjektid ei ole tasunud riigile võlga, mis tekib nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral. Ühe talu tagastamine seisab maa mõõdistamistoimingute venimise tõttu.“

Loksal tagastamata 3 krunti
Loksa linnas on endised talumaad tagastatud. Linnaarhitekt-maakorraldaja Villu Uett andis teada, et menetletud ei ole kolme krunti, mille pindala on kokku 1,06 hektarit: suvituskrunt 0,32 hektarit, apteegikoht 0,45 hektarit ja mõisamaakoht 0,29 hektarit. Subjektid viibivad välismaal, nad on pärijad, kuid nende pärimistunnistusid pole õnnestunud saada. Linnamaast moodustavad tagastamata maad 0,3 protsenti.

Raasiku vallas maad tagastatud
Raasiku valla maakorraldaja Ilona Semidor teatas juba kaks aastat tagasi, et kõik endised talumaad on tagastatud.

Eelmine artikkelKaberla külas rünnati meest
Järgmine artikkelPiduroad Kolga-Aabla koduse tippkoka MERRIT KIHO moodi