Kuusalu valla toimetulekupiir jäi 2014. aastaks samaks

767

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 2014. aastaks kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad samal tasemel, mis oli möödunud aastal. Sotsiaaltoetuste arvessevõetav kohalik toimetulekupiir on endiselt 228 eurot kuus. Sotsiaaltoetusi saavad vallaeelarvest need vallakodanikud, kelle netosissetulek pereliikme kohta on sellest piirist väiksem. Sissetulekust sõltuvad toetused on näiteks tervishoiutoetused – kuni 128 eurot aastas nii hooldusvahendite kui ka abivahendite ostmiseks, tervishoiuteenuste ja raviteenuste saamiseks ühele taotlejale. Retseptiravimite ostmiseks saab toetust kuni 58 eurot kvartalis, haigetranspordiks kuni 64 eurot aastas. Tervisetoetuste koondlimiit ühe taotleja kohta on 486 eurot aastas. Vältimatu abi toetus on kuni 32 eurot ja ühekordne toetus kuni 192 eurot ühele taotlejale.

Eelmine artikkel65 aastat märtsi suurküüditamisest
Järgmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?