Kuusalu valla haldusreformi küsitlus on viidud internetti

1279

Küsimustiku leiab Kuusalu valla kodulehelt ja valla Facebookist.

Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman saatis külavanematele, volikogu- ja komisjonide liikmetele e-kirja palvega aidata levitada linki internetti üles seatud küsimustikule haldusreformi kohta.
Ta selgitas, et ehkki jagas 16. veebruaril Kolgakülas külavanematele küsimustikku vastusevariantidega, kuidas vastata Loksa linna ühinemisläbirääkimiste ettepanekule, on külaelanike küsitlemine külavanematele liiga ajamahukas.
Seepärast otsustas ta küsitlemise vormi muuta ja paluda vallaelanikel vastata e-küsitluse kaudu. Elektrooniliselt esitatakse kaks küsimust. Esimene on: „Mida arvate Loksa linnaga liitumisest?“ Vastusevariandid on: pooldan, olen selle vastu või olen selle suhtes ükskõikne.
Teine küsimus on: „Juhul, kui Kuusalu vald peaks kellegagi alustama liitumisläbirääkimisi, siis võiks see olla: Loksa, Jõelähtme vald, Anija vald, Vihula vald, Kadrina vald, Tapa vald või Kuusalu ei peaks kellagagi läbirääkimisi alustama?“. Jäetud on ka võimalus lisada muu variant, kellega võiks vald läbirääkimisi alustada.
Vastajatel palutakse nende isiku tuvastamiseks kirjutada ees- ja perekonnanimi ning elukoht küla täpsusega. Soovi korral võib lisada telefoninumbri, e-aadressi ning märkida, kas soovitakse saada kokkuvõtet küsitluse tulemustest. Arvesse lähevad vastused täiskasvanutelt, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Kuusalu vald.
Juures on lubadus, et andmeid ei avalikustata ja turvalisus on tagatud. Vastata palutakse hiljemalt 11. märtsiks. Kuusalu vallavolikogu peab hiljemalt 25. märtsil vastama Loksa linnavolikogu ettepanekule. Vallavolikogu istung on kavandatud 23. märtsile.
Volikogu opositsiooni esindajad on viimastel päevadel postitanud Facebookis ja ka omavahelises kirjavahetuses kahtlusi küsitluse turvalisuse kohta. On ka kommenteeritud, et haldusreformi tuleks analüüsida ja tutvustada põhjalikumalt hariduse, majanduse, kultuuri ja paljudes muudes valdkondades ning küsida rahva arvamust laiemalt.
Enn Kirsman kommenteeris Sõnumitoojale, et küsitlus ei pretendeeri sotsioloogilisele uurimusele ega rahvaküsitlusele: „Oleme iga nelja aasta tagant viinud elanike seas läbi massiivsema küsitluse erinevatel teemadel rahulolu teadasaamiseks. Meie soov on praegu saada teada vallaelanike hoiakut haldusreformi kohta üldisemalt ning konkreetselt Loksa linnaga liitumise osas. Lähtume küsimustiku jagamisel põhimõttest, et Kuusalu valla inimesed on ausad ja heatahtlikud, tahan uskuda, et seda võimalust kurjasti ära ei kasutata. Esimese kolme päevaga, mil oleme küsimustikku levitanud, on vastanuid saja ümber.“
Esmaspäeval pandi viide e-küsitlusele ka Kuusalu valla kodulehele ja valla Facebooki. Volikogu esimees lisas, et internetti mittekasutavaid inimesi võiksid aidata nii külavanemad kui ka head naabrid-sugulased, kui nad soovivad oma arvamuse sisestada, aga ise ei oska või ei saa. Arvamust saab avaldada ka rahvakoosolekutel Kuusalus ja Kolgakülas.
Loksa linnavolikogu tegi jaanuari lõpus ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks Vihula, Haljala ja Kadrina vallale, et moodustada ühine omavalitsus. Kuusalu vallale saadeti ettepanek, milles on nõue loovutada Lahemaa rahvuspargis asuvad külad ja Kolga alevik. Lisatingimus on, et ollakse valmis Kuusalu vallaga ka tervikuna liituma, kui loobutakse Kiiu mõisa renoveerimisest.
Kuusalu valla külavanemate 16. veebruari koosolekul Kolgakülas haldusreformist ning Loksa linnavolikogu ettepaneku kohta räägitust ilmus põhjalik lugu eelmise nädala Sõnumitoojas. Külavanematele jagatud küsimustikus oli vastusevariante 6, üks puudutas ka Kiiu mõisa renoveerimisest loobumise varianti.

Eelmine artikkelMiks on mõttetu laskuda läbirääkimistesse Loksa linna juhtkonnaga?
Järgmine artikkelRiigi sünnipäevapeod Ida-Harjus