Kuusalu valla hajaasustuse veeprogrammis jäi raha üle

1697

Sügisel tuleb Kuusalu vallas täiendav taotlusvoor, jagamisele läheb ligi 35 000 eurot.

Käesoleva aastaga lõpeb riiklikult toetatav veeprogramm, mille kaudu saavad hajakülade elanikud joogiveevarustuse parandamiseks rahalist tuge. Finantseerimine on kolmepoolne – kaks kolmandikku annavad vald ja riik ning ülejäänud kolmandik tuleb tasuda kinnistuomanikul endal.

Kuusalu valla tänavuses eelarves on hajaasustuse vee­programmis osalemiseks 16 500 eurot ehk 258 168,90 krooni. Kui lisada riigilt saadav summa ja varasemad jäägid, on 2011. aastal võimalik jaotada valla elanikele programmist toetust kokku umbes 67 000 euro ulatuses.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas enne jaanipäeva vee­programmi selle aasta toetusesaajad ja eraldatavad summad. Toetust antakse 11 taotlejale, kokku jagatakse 32 079,25 eurot.

Puurkaevu rajamiseks saab Kadri Tammepärg Rehatse külast 3232,16 eurot, omaosalus on 1626,83 eurot; Milvi Kolk Uuri külast 8133,33 eurot, omaosalus on 4066,87 eurot; Ain Linkvist Muuksi külast 3564,18 eurot, omaosalus on 1781,82 eurot; Mati Säär Vahastu külast 1359,98 eurot, omaosalus on 1359,97 eurot.

Harri Roopenanile Kahala külast antakse 1042,34 eurot veepuhastusseadme jaoks, tal endal tuleb omaosalusena lisada 521,16 eurot. Jüri Treufeld Valklast saab 460,88 eurot puurkaevule rauaeraldusfiltri soetamiseks, tema omaosalus on 230,41 eurot.

Kaevu puurimiseks ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamiseks eraldatakse Janar Suvinõmmele Valkla külast 2541,43 eurot, ise tuleb lisada 1270,53 eurot ning Vladimir Bakanovile Mustametsa külast 2275,20 eurot, endal tuleb tasuda 1137,60 eurot.

Rein Kiisile Kolgakülast on lubatud 5047,05 eurot seni aastaid kasutamata seisnud endise sigala pumbamaja rekonstrueerimiseks, omaosalus on 2523,52 eurot.

Aivar Orule Kolgakülast antakse 3962,50 eurot puurkaevu ja veetrassi rajamiseks ning pumba ja vee puhastamiseks vajalike seadmete jaoks, omaosalus on 1981,30 eurot.

Salvkaevu rajamiseks saab Valli Gebruk Vahastu külast 461,08 eurot, omaosalus on 230,55 eurot.

Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist Tagni Jõeleht ütles, et kindlasti kuulutatakse augustis-septembris välja täiendav taotlusvoor, kuna koos varasematest aastatest alles jäänud summadega on veeprogrammist jagamata veel ligi 35 000 eurot.

Ta soovitas osaleda kõigil neil, kel on puhta joogiveega probleeme ning elavad hajakülas, kuhu ühisveevärki pole valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava järgi kavandatud teha. Kuna järgmisel aastal enam hajaasustuse veeprogrammist toetussummasid ei eraldata, tuleb peredel edaspidi rahastada puurkaevude rajamist ja vee kvaliteedi parandamist täielikult enda rahakotist.

Eelmine artikkelRaasikul algasid ÜVK ehitustööd
Järgmine artikkelANDRE SEPAL täitus riigikogus 100 päeva