Kuusalu valla 2015. aasta eelarve kinnitatud

1307

Põhitegevuse kulud on 6,85 miljonit eurot.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 22. detsembril toimunud istungil Kuusalu valla 2015. aasta eelarve 13 poolt ja 4 vastuhäälega, 2 volikoguliiget puudusid. Uue eelarve põhitegevuse tulud on 7 081 447 eurot, kulud on 6 846 047 eurot, investeeringutegevuseks on eelarvesse kavandatud 240 000 eurot ja finantseerimistegevuseks ehk laenude ja kasutusrentide makseteks 215 000 eurot.
Tuludest suurim on füüsilise isiku tulumaks 4 400 000 eurot, võrreldes 2014. aastaga on laekumise prognoosi suurendatud 3,5 protsenti. Maamaksu on kavandatud 365 000 eurot ning loodusressursside kasutamise tasu kokku 232 000 eurot.
Põhitegevuse kuludest suurim osa läheb haridussektorisse – 66 protsenti kuludest. Valitsussektorile on suunatud 8,6 protsenti kuludest, sotsiaalseks kaitseks 7,8 ning vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnale 10,1 protsenti kuludest, majanduskulude osakaal on 4,1 protsenti.
Istungil esitas volikogu liige Andres Kaarmann IRLi nimekirjast parandusettepanekud eelarvesse. Need läbi ei läinud. Opositsioon soovis lisada Pärispea seltsimajale 2000 eurot ning 750 eurot nii Viinistu, Vihasoo, Leesi rahvamajale kui ka Kolga Rahva Majale, vähendades 5000 euro võrra Kolgaküla rahvamaja kulusid.  Eel­arvekomisjoni juht Margus Soom lubas, et seltsi- ja rahvamajade toetust hakatakse arutama 2015. aasta lisaeelarve koostamisel. Poolt olid 5, vastu 10 volikoguliiget, 1 oli erapooletu.
Teine ettepanek oli taastada Hugo Lepnurme stipendium ja eraldada selleks 2000 eurot ning EV 100. aastapäeva tähistamiseks korraldada konkurss, kuludeks anda samuti 2000 eurot. Ahrensi pronkskuju rajamiseks eraldada Laurentsiuse Seltsile 4000 eurot. Vajaminev 8000 eurot soovitas ettepaneku tegija võtta vallavalitsuse juriidiliste teenuste kulude arvelt. Margus Soom kommenteeris, et komisjoni seisukoht on, kui leitakse Lepnurme stipendiumile väärikas kandidaat, siis eraldatakse raha reservfondist, ning Ahrensi kuju toetatakse kindlasti, kui see hakkab valmis saama. Selle ettepaneku poolt olid 6 volikoguliiget, vastu 11.
Veel soovis IRL suurendada Kuusalu keskkooli õpikeskkonna parandamiseks suunatud summat 80 000 euro võrra, katteallikaks oli pakutud Kiiu mõisa rekonstrueerimistööde ja pansionaadi ehituse ettevalmistustöödeks kavandatud 60 000 eurot. Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et Kuusalu kool on õpikeskkonnaga paremas seisus kui paljud koolid Harjumaal ning mõisa remont ja pansionaadi ehitus on kirjas koalitsioonileppes. Poolt olid 4, vastu 11, erapooletu oli üks volikoguliige.
Opositsioon tahtis suurendada spordi treeningrühmadele suunatavat summat 15 000 euro võrra, see summa võtta üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi suurendamisega. Margus Soom lausus, et sporditegevuse rahastamise kord on aegunud, koostamisel on uus kord, eelarvekomisjon pole ettepanekuga nõus, kuna katteallikas on puudulik. Vallavanem lisas, et põhiprobleem on selles, et raha pole nii palju, kui tahaks spordile anda.
Viimane ettepanek oli anda turismi edendamiseks 5000 eurot – tõsta valla atraktiivsust, korraldada ideekonkurss Kuusalu valda tutvustavate artiklite kirjutamiseks Wikipediasse ja sotsiaalmeediasse. Vallavanem lubas, et valla koduleht tehakse ümber, sellele liidetakse turismiosa mitmekeelses tõlkes.
Mõlema ettepaneku puhul oli hääletustulemus 6 poolt, 11 vastu. Margus Soom lisas, et nii Kuusalu koolile antavaid summasid kui ka sporditegevuse toetusi ja turismivaldkonna võimalikku edendamist hakatakse arutama lisaeelarve tegemisel.
Volikogu esimees Enn Kirsman sõnas pärast seda, kui vallaeelarve oli kinnitatud, et 2015. aastal saab nüüd hakata elama uue eel­arve järgi ning kui on selgunud 2014. aasta eelarvest ületulevad summad, asub vallavalitsus koostama lisaeelarvet, millega kavandatakse natuke rohkem rahaeraldusi, kui esialgu oli võimalik.