Alavere noortekeskust ei kolita ära

737

Anija valla arengukavas pole Alavere noortekeskuse viimist põhikooli ruumidesse.

Juulikuu Anija vallavolikogu istungil kerkis üles küsimus, kas viia Alavere noortekeskus praegusest asukohast Alavere põhikooli ruumidesse. Anija vallavalitsus kavatses keskuse ümber kolida sel sügisel, et kasutada koolimaja ruume otstarbekalt ning vähendada noortekeskuse kommunaalkulusid.

Möödunud reedel oli Anija vallavolikogu istungi päevakavas valla arengukava aastateks 2013-2020 teine lugemine. Ühe parandusena oli volikogu arengu- ja eelarvekomisjon viinud sisse muudatuse punktis, mis nägi ette Alavere noortekeskuse arendamist koolimaja ruumides.

Komisjoni esimees Jaan Oruaas selgitas, et muudatus viidi sisse Alavere inimeste soovil: „Septembri alguses oli meil kohtumine külade esindajatega ning Alavere Külaarendamise Seltsi juhatuse liige Valdo Sööt edastas inimeste soovi, et noortekeskust ei viidaks koolimajja. Komisjon otsustas inimeste soovi arvesse võtta, ehkki vallavalitsus on endiselt teist meelt. Suurt arutelu selle üle vallavolikogu istungil enam ei olnud.“
 
Praeguse seisuga jääb noortekeskus endisesse asukohta, kuid Kehra sotsiaalkeskuse juhatajal on ülesanne koostada noorsootöö valdkondlik arengukava, mis käsitleks kogu valdkonda kompleksselt, sealhulgas ka Alavere noortekeskuse tulevikku.

Lisaks noortekeskusele soovis vallavalitsus koolimaja ruumidesse viia ka Alavere raamatukogu. Selle ühendamine põhikooli raamatukoguga on pandud arengukavasse. Volikogu kiitis arengukava heaks.