Kuusalu valda Leaderist üle 1,3 miljoni krooni

955

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas esmaspäeval, 29. märtsil 2010. aasta II taotlusvooru hindamistulemused.

Seekordses taotlusvoorus jagati kokku 3 864 258,25 krooni. Kuusalu valla projekte toetatakse kokku 1 321 609 krooniga. Loksalt esitati üks projekt, mida rahastatakse 214 770 krooniga.

Meetmest 2.1 toetatakse MTÜ Arenduskoda kaudu ettevõtluse arendamist kokku 2 314 346 krooniga.

Kuusalu valda antakse sellest summast kokku 868 107 krooni 3 projektile. Küsitud summa ulatuses lubatakse Kadrin Kaasik ja Pojad  Haljastus OÜle 192 729 krooni puidutööstusele seadmete ostmiseks ning MTÜle Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskused 499 554 krooni Kolga kaugtöö- ja koolituskeskuse ruumide remondiks vanas vallamajas. RAL Valgejõe OÜ saab 175 824 krooni endise villavabriku renoveerimiseks.

Toetuseta jäid MTÜ Salmistu Paadimees projekt „Salmistu merevärav”, millele taotleti 173 040 krooni; Smirre Holding OÜ projekt „Paadi ja mototehnika hoiu- ja hooldusteenuse pakkumine”, millele taotleti 161 430 krooni; ning MTÜ Varemete projekt küla- ja külastuskeskuse territooriumitööde tegemiseks Kalme külas Varemete talus, küsiti 374 838 krooni. Nende projektide keskmine hinne jäi alla 5 palli.

Toetuskõlbulikuks ei osutunud Kass Arturi Postkontor OÜ projekt „Piiritusevedajad”. Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus selgitas, et PRIA nõuded ei võimalda rahastada osaühingutel kasutatud esemete muretsemist.

Loksa linnast sellesse meetmesse taotlusi ei olnud.

Meetme 2.2 kaudu rahastatakse ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamist, kokku jagatakse selleks 950 000 krooni. Kuusalu valla projektidele on lubatud kokku 232 824 krooni, Loksale 214 770 krooni.

Kuusalu valla projektidest toetatakse SA-d Kuusalu Almakeskus Kuusalu pastoraadi muinsuskaitsealuse sauna ehk Almakeskuse kasutuses oleva hoone rekonstrueerimise lõpetamiseks 100 000 krooniga, küsiti 182 978 krooni. Kuusalu vallavalitsus saab Väino Eskeni arhiiv-muuseumi jaoks küsitud summa – 49 846 krooni.

Vähem kui 5 punkti said hindajatelt ja jäid toetusest ilma MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing, kes küsis 66 078 krooni Kuusalu valla külade kultuuripärandi väärtustamise teemapäevadeks Hagumäel, ja MTÜ Õnne Maja, kes taotles 499 968 krooni Kolga vana vallamaja rahvamajaks renoveerimise tarvis. Ka jäi toetuseta MTÜ Loo Mõis, kes soovis 152 280 krooni Loo mõisa kiviaia taastamiseks.

Loksa linnast oli esitatud üks projekt. EELK Loksa Maarja kogudus saab 214 770 krooni Loksa kiriku uue kellasüsteemi jaoks. Toetust küsiti rohkem – 429 539 krooni. 

Meetmest 2.3 toetatakse siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamist kokku 599 912,25 krooniga, millest üle kolmandiku – 220 678 krooni – tuleb Kuusalu valda.

Kuusalu vallast hinnati 6,03 punktiga MTÜ Kiiu Arendus projekti „Sõbrakaubandus – Seprakauppa”, mida toetatakse 113 542 krooniga, taotluses oli suurem summa – 178 904 krooni.

MTÜ Õnne Maja saab suvemessi „Looduslik ja loomulik” jaoks 107 136 krooni, küsiti 158 436 krooni.

Toetuseta jäi MTÜ Öko-­k­­ratt projekt Ökotantsu riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, taotleti 199 998 krooni.

Loksalt projekte polnud.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus tõdes, et paljude taotluste juures on toetatavat summat vähendatud, sest jagatavat raha on vähem, kui küsiti toetust positiivse hinde saanud projektides.

Aastaks 2010 PRIAlt toetusteks lubatud summad on praeguseks kõik jaotatud, kuid ta arvas, et septembris võib tulla pehmete meetmete osas täiendav taotlusvoor.

Kuna PRIA piirkondlikud teenindusbürood ei võta 10. maist kuni 18. juunini vastu Leader meetme taotlusi, soovitab ta kiirustada. Taotlejad, kelle projekti toetussummat on vähendatud, peavad enne materjalide PRIA büroosse viimist neis muudatused tegema.    

Eelmine artikkelPõles üks tuba
Järgmine artikkelKuusalu rahvas läheb Blue Siriusega sõbrakaubandusreisile Soome