Kuusalu vald pole Loksale liitumisläbirääkimiste ametlikku vastust saatnud?

781

Loksa linnapea teatas, et rahvaalgatuslikku eelnõud saab käsitleda valefakte sisaldava märgukirjana ega kuulu menetlemisele.

Loksa linnavolikogule 17. jaanuaril 35 allkirjaga rahvaalgatusliku eelnõu esitanud Ilmi Ternovskaja sai linnapea Värner Lootsmannilt vastuse, et eelnõud ei menetleta. Rahvaalgatusliku eelnõuga taotleti, et linnavolikogu jätkaks 2008. aastal pooleli jäänud toiminguid Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisläbirääkimiste algatamiseks. Kuusalu vallavolikogu nõustus rohkem kui neli aastat tagasi Loksa volikogu ettepanekuga alustada liitumisläbirääkimisi ja volitas volikogu esimeest esindama valda liitumiskõneluste komisjonide asjus. Loksa linnavolikogu tookord ei vastanud.

Linnapea Värner Lootsmann põhjendab möödunud nädala saadetud selgituses Ilmi Ternovskajale,: „Meile teadaolevalt võttis Kuusalu vallavolikogu 2008. aasta oktoobris vastu küll vastava otsuse, kuid Loksa linnale ei edastatud. Mingil hetkel ilmus linnakantseleisse sekretäri töölauale Kuusalu vallavolikogu otsuse väljatrükk. Seda aga ei saanud käsitleda ametliku dokumendina, sest selle ehtsus on tõestamata. Loomulikult volikogu esimees Rein Heina käsitles sellist suhtumist Loksa linna ühinemisettepanekusse kui „tülitajale viisakat äraütlemist“ ega pidanud võimalikuks antud küsimusega edasi tegeleda.“

Viimane lause linnapea vastuses on: „Teie edastatud dokumenti ei saa käsitleda volikogu eelnõuna, vaid kui valefakte sisaldavat märgukirja ja edasisele menetlemisele ei kuulu.“

Loksa linnavolikogu liige Andres Kaarmann ütles, et sai Ilmi Ternovskajalt linnapea vastuse ning leiab, linnavolikogu esimees võiks riigikogu endisele liikmele ja maavanemale selgitada, mis on linnapea õigused ja kohustused: „Ühel protsendil hääleõiguslikest elanikest on õigus algatada eelnõusid õigusaktide vastuvõtmiseks ja linnavalitsus peab selle ühe kuu jooksul volikogule edastama. Eelnõu edastamine ei ole mitte linnavalitsuse õigus vaid kohustus. Veelgi enam, tagastada linnaelanike eelnõu ja nimetada seda valefakte täis märgukirjaks on äärmiselt jabur ja ülbe käitumine.“

Kuusalu vallasekretär Maire Link ei uskunud, et vallavolikogu oleks jätnud otsuse koopia Loksa linnavolikogule saatmata: „Vallavanema käskkirjaga on meie referentidele ja volikogu sekretärile antud õigus kinnitada koopiate õigsust.“

Kuusalu vallavolikogu sekretär Raja Kadajas kinnitas, et ehkki tookord veel ei registreeritud volikogu otsuste kohta saadetud ärakirju, on ta aastaid saatnud need kõigile asjaosalistele postiga ning lisanud otsuse kinnitatud koopia. Originaale ei tohigi ära saata.

Eelmine artikkelParklas põles auto
Järgmine artikkelKauplusauto klientide arv väheneb iga aastaga