Kuusalu vald otsib Kiiu lasteaiale ehitajat

1084

Kiiu lasteaia ehitusprojekt on valmis, EASile põhitaotlus esitatud, ehitaja leidmiseks käib riigihange.

Kuusalu vallavalitsus kuulutas 2. juulil välja avatud hankemenetlusega riigihanke, et valida Kiiu lasteaiale ehitaja. Pakkumusi saab esitada kuni 27. augustini.

Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar ütles, et huvi on päris suur, pärast seda, kui teade pandi  riigihangete registrisse, küsisid juba esimestel päevadel kolm ehitusfirmat vallavalitsuselt hankedokumente.

Kuusalu vald saab Kiiu lasteaia rajamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu KOIT kavast 1 895 976,96 eurot ehk 85 protsenti, valla omafinantseering on 334 584,17 eurot ehk 15 protsenti, projekti kogumaksumuseks on kavandatud 2 230 561,13 eurot.

Lasteaia projekt valiti eelmisel aastal konkursiga, 6 võistlustöö hulgast tuli võitjaks projektbüroo Projekt O2 ideekavand „Kiik“. Novembris 2011 sõlmis vallavalitsus firmaga Projekt O2 töövõtulepingu lasteaia ehitus­projekti koostamiseks.

Lasteaia projekti sai vallavalitsus firmalt valmiskujul juuni alguses, seejärel võis hakata EASile koostama toetusraha põhitaotlust, rääkis abivallavanem. Riigihange kuulutati välja pärast seda, kui EAS oli põhitaotluse heaks kiitnud.

„Ettevalmistusprotsess on olnud pikk,“ tõdes abivallavanem ja selgitas, et palju aega on kulunud aruteludeks ning läbirääkimisteks projekteerimisfirma esindajatega – arhitektide esialgne visioon lasteaiast tuli saada ehituseks lubatud summa piiridesse.

Vallaarhitekt Tiina Skolimowski ütles, et esialgselt kavandatu osas on tehtud projektis korrektuure, mõneti on valitud odavamaid lahendusi ja materjale, et etteantud summade piiridesse mahtuda: „Põhilahenduselt jääb „Kiik“ samasuguseks, nagu arhitektid olid kavandanud. Projekt valmis aprilli lõpus, kohe esitasime selle ekspertiisi. Eksperdi valisime 7 firma seast, saatsime neile palve teha pakkumus ekspertiisi maksumuse kohta. Rohkem kui pooled ütlesid ära töökoormuse tõttu, eksperdiks valisime soodsama pakkumuse esitanud AIK-Projekti.“

Ekspertarvamus esitati vallamajja mai lõpuks. Eksperdid vaatasid üle, kas ehitusprojekti osad vastavad normidele ja seadustele. Projekteerija viis ekspertidelt saadud märkuste põhjal sisse muudatused ja täpsustused, kirjeldas valla­arhitekt.

Firma Projekt O2 projektijuht Urmas Aaskivi tõdes, et algset arhitektuurset ideed oli kohati raske kaitsta, projekti ehituseelarvesse suunamine tõi kaasa mitmeid mahulisi muudatusi ja kärpeid: „Idee loojatel, arhitektidel Egon Metusalal ja Helen Rebasel, on mõneti kahju, et kontseptsioonist on välja jäänud avalikkusele mõeldud park ja välialad muutunud võimalikult lihtsaks. Muudatuste kiuste on hoone säilitanud oma funktsionaalsuse, tulemusega võib olla rahul.“

Kui ehitaja saab valitud ja riigihanget ei vaidlustata, võib Kiiu lasteaia ehitus alata abivallavanema sõnul veel käesoleval aastal. Siis on lootust, et uus lasteaed avab uksed 2013 sügisel.

Kiiu lasteaed on kavandatud 112 lapsele, kokku 6 rühma, neist kaks sõimerühma. Lasteaed ehitatakse Kiiu alevikku endise Kau+ poehoone taha aadressil Aia 2.

Eelmine artikkelKehra kooli ja sotsiaalkeskuse ning Alavere lasteaia juhid lahkuvad ametist
Järgmine artikkelSügisest tehakse Kehra lasteaedade toit koolisööklas