Kuusalu uus kanalisatsioonivõrk on valmis

837

Alates käesolevast nädalast saavad Kuusalu aleviku eramajad kanalisatsiooniteenust.

Kogu möödunud nädalavahetuse katsetas Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) renoveerija ning ehitaja OÜ Arco Ehitus uusi kanalisatsioonipumplaid. Need on töökorras 6. novembrist.

OÜ Kuusalu Soojus juhatuse esimees Kalle Küngas ütles, et alates selle nädala kolmapäevast on eramajade kinnistute omanikel võimalik hakata kanalisatsiooni kasutama.

Ta toonitas, et eelnevalt peab olema kinnistule rajatud kanalisatsioonitorustik ning tuleb teha ühendus peatorustikuga: „Tahan aleviku eramajade omanikele südamele panna, et enne kanalisatsioonitorude mahapanekut tuleb meiega konsulteerida. Kuusalus on olnud paar juhust, kus  kinnistule  tehti  torustik  valesti, saime sellest teada siis, kui võeti ühendust ja teatati, et torud on pandud, võiks hakata liituma. Parem eelnevalt kooskõlastada, et suuri apsakaid ära hoida. Vigu on tehtud kallete osas või tehtud torustikul maa sees liiga järsud pöörangud,  mis  hakkaksid  kanalisatsioonile  ummistusi  tekitama. Probleemide ärahoidmiseks väljastame igale kinnistule liitumise tehnilised tingimused.“

Kalle Küngas rääkis, et Kuusalu Soojuse töötajad sõidavad seoses ÜVK-töödega eramajade rajoonis ringi ja näevad, kuhu kinnistule on torusid panema hakatud. Kui ettevõttega ei ole eelnevalt nende tööde asjus ühendust võetud, tehnilisi tingimusi pole antud, astuvad ligi ja uurivad lähemalt. Mõnes õues on tulnud senitehtu ümber teha. 

Kuusalu Soojuse juht lubas, et novembrikuuga saavad seoses ÜVK-töödega alevikus kaevamised läbi, silutakse alad: „Võtsime vastu otsuse, et muru sel sügisel enam külvama ei hakka, lumevesi uhuks seemned mullast minema. Seega jäävad mitmel pool alevikus, ka Kuusalu tee ääres, viimased pinnase kujundamise tööd ja muru külvamine tegemata, ehitaja teeb need   vaegtööna   tuleval   kevadel.“
Kanalisatsiooni magistraaltorustik on kõikjal valmis ja katsetused tehtud. Pumplate katsetused just käivad. Käesoleva nädala teisel poolel võivad eramajad oma torustikud tsentraalse kanalisatsiooniga ära ühendada. 

Seni on Kuusalu Soojus väljastanud liitumise tehnilised tingimused vaid neile, kes on ise ühendust võtnud, Kuna nüüd on liitumiseks kõik valmis ja enne külmade tulekut jõuab ühendustööd ära teha, siis alates sellest nädalast hakatakse saatma tehnilisi tingimusi vee-ettevõtte initsiatiivil. 

Kokku on alevikus ligi 200 eramaja, paljud olid seni tsentraalse  joogiveeta,  kanalisatsioon  puudus  täielikult.  Käes­oleva nädala seisuga on Kuusalu eramajadest liitunud joogiveesüsteemiga 18. Kanalisatsiooniga liitumise lepingud sõlminud   14   majapidamist,   tehnilisi tingimusi on välja antud 57.

Eelmine artikkelTeeme koos riigi, Stenbockide ja vallaga Kolga mõisaansamblist Lahemaa rahvuspargi uue keskuse
Järgmine artikkelJoaveski rahvamaja avapeol mängis legendaarne bänd VESKIPOISID