Kuusalu tee 8 majja plaanitakse Laurentsiuse seeki

2558

SA Kuusalu Almakeskus juhataja AGNES VALGISTE seisab Kuusalu tee 8 maja ees: „Kui saaks vallalt maja hoonestusõiguse ja ehitusloa, võiks hakata fondidest taotlema renoveerimiseks toetusraha.”
EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus taotleb vallalt endise politseimaja tähtajalist hoonestusõigust.

Kuusalu kogudus kavatseb koos SAga Kuusalu Almakeskus rajada praegu tühjalt seisvasse majja Grossi poe kõrval sotsiaalkeskuse, kus osutatakse abivajajatele erinevaid teenuseid – Laurentsiuse seegi.

Miks just sellise nimega asutuse? Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas kommenteerib, et see on nii uhke nimi ja sobiks Kuusalule: „Nimel Laurentsiuse seek on ulatus ajalukku ja ka ettepoole. Sel on taga endised ajad ja kultuur. Seek ei tähenda ainult pidalitõbiste nõndaöelda pidalat, vaid abivajajate kohta. Tallinnas on Pühavaimu seek ja Jaani seek. Laurentsiuse seek kõlab hästi, see põlistaks Kuusalus Laurentsiuse nime.”

Mai lõpus toimunud Kuusalu vallavolikogu istungil oli arutusel eelnõu Kuusalu tee 8 hoone tähtajalise hoonestus­õiguse andmiseks. Vallavanem Kalmer Märtson selgitas, et kogudus plaanib seal hakata osutama sotsiaalteenuseid, hoonestusõigus antaks 35 aastaks.

Kunagine ambulatooriumihoone, mis hiljem oli politseijaoskond, anti riigilt vallale üle sihtotstarbelisena – sotsiaalobjektina. Vald taotles maja munitsipaliseerimist, et see remontida ja teha sinna Almakeskus. Hoone renoveerimisprojekt on olemas. Rahapuudusel jäi ehitusplaan soiku.

Volikogu liikmed olid seda meelt, et lepingu projekti tuleks täpsustada, kirjutada sisse võimalus kontrollida, kas maja kasutatakse sihtotstarbeliselt, ja välistada, et konfliktide või mittemõistmise korral hoonet vallalt ära ei võetaks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Jaanus Jalakas on nõus, et lepingu teksti täpsustatakse: „Saab kirja panna, mis ajaks tuleb investeeringud teha, kui neid märgitud tähtajaks pole, võib hoonestusõiguse lepingu lõpetada. Kuna Kuusalu Almakeskuse juht Agnes Valgiste tunneb endas jõudu võtta ette rohkem, kui ta praegu teeb, oleme valmis koostöös Almakeskusega seeki rajama. Kogudus on ju üks Almakeskuse liikmetest.”

Kuluks 6-7 miljonit krooni
SA Kuusalu Almakeskus juhataja Agnes Valgiste töötab Kuusalu vallas kahes ametis, mõlemas poole kohaga – ta on puuetega inimeste kaitse spetsialist ja psüühiliste erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja. Töökoht on Kuusalu alevikus Almakeskuses Kuusalu tee 25, mis asub kiriku kõrval endises väikeses saunamajas. See on pensionäride, puuetega või psüühiliste erivajadustega inimeste kokkusaamiskoht.

Agnes Valgiste sõnul on majas jäänud kitsaks. Kui saaks suuremad ruumid, võiks tegevust laiendada.

Praegugi tegutseb Almakeskuse kunstiring muusikakooli majas, keraamikaahi on viidud Kuusalu Soojuse katlamajja.

Kui Kuusalu tee 8 hoone renoveerida, on plaan teha sinna supiköök. Lisaks pensionäride, puuetega ja psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskusele kavatsetakse ülemisele korrusele ehitada toakesed erivajadustega inimeste toetatud elamiseks. Praegu tellib riik Kuusalu vallalt 8le inimesele igapäevaelu toetamise ja 6le toetatud töötamise teenust. Ka on plaan teha majja varjupaiga ruumid, eraldi toad koduõe vastuvõtuks ning füsioteraapiaks. Kaugemas tulevikus võiks ehitada krundile hooldekodu, loetleb Agnes Valgiste, milliseid teenuseid võiks Laurentsiuse seegis hakata pakkuma.

Tema sõnul saab renoveerimistöödel kasutada seda ümberehitusprojekti, mis valmis aastaid tagasi – kui Almakeskuse juhataja oli veel Helle Söönurm. Projekti oleks vaja veidi ümber teha, majja oli kavandatud õliküte, kuna see on nüüd läinud väga kalliks, tahetakse muuta maakütteks. Ka projekti arhitektuurset osa tahetakse natuke muuta.

Agnes Valgiste on võtnud hinnapakkumised, projekteerimisbüroo A-Grupp on valmis kütte- ja ventilatsioonisüsteemid ümber projekteerima umbes 50 000 krooniga. Kuna Almakeskusel seda raha pole, loodab ta toetust saada vallalt.

Ehitajate esialgsel hinnangul läheks maja kordategemine maksma 6-7 miljonit krooni. Raha selleks on plaanis taotleda LEADER programmist või mõnest muust fondist ning loodetakse ka Kuusalu koguduse Soome ja Saksamaa sõpruskoguduste abile.

Koostöö saaks sisu
Jaanus Jalakas ütleb, et enne ei saa välismaiste kogudustega Laurentsiuse seegi rajamisest rääkida, kui pole kindlust, kas maja hoonestusõigus antakse: „Kuusalu Laurentsiuse kogudusel on sõpruskogudus Soomes Hämeenlinnas. 90-ndate aastate alguses oli meil nendega tihe koostöö seoses pastoraadihoone remontimisega, sealt käidi meil abis. Nüüd oleme kokku saades tõdenud, et koostööd võiks jätkata. Seegi rajamine oleks selleks hea võimalus ja annaks juttudele konkreetse sisu.”

EELK Ida-Harju praostkonnal on sõprussidemed Saksamaal Kirchheimi dekanaadis. Ka sealsete inimestega on räägitud koostöö tõhustamisest, kuid seni on see jäänud üksikute kokkusaamiste tasemele.

Vald ostaks teenust
Kuusalu abivallavanem Milli Kikkas kinnitab, et sellise laiendatud Almakeskuse ehk Laurentsiuse seegi järele on vallas vajadus. Volikogu sotsiaalkomisjonis on tema sõnul juba ammu räägitud, et valda oleks vaja pansionaati eakatele ja teistele abivajajatele – tugiteenustega elamiskohta, mis oleks otsekui odav hotell. Sellises pansionaadis elaksid inimesed iseseisvalt, tasuksid elamispinna ja osade tugiteenuste eest – see oleks etapp enne vanade- või hooldekodu, kuhu lähevad need, kes jäänud voodihaigeks või ei saa ise enam üldse hakkama.

Valla palgal on koduhooldusega tegelevad töötajad ning puuetega ja erivajadustega inimeste spetsialist. Edaspidi võiks nende tööandjaks saada Laurentsiuse seek, vald ostaks sealt teenust. Vallaeel­arves on selleks kavandatud ressurss ja võib-olla ka natuke rohkem tuleks vallalt, selgitab ta.

„Praegu tegeleb valla sotsiaalametnik piltlikult öeldes üheksa ametiga, Laurentsiuse seegis oleks selle peal professionaalne töötaja. Hoolekandeseaduses on kirjas valla kohustused: sotsiaalnõustamine, koduhooldus, päevakeskus, sotsiaaltransport jm, saame nende täitmise kokkulepitud tasu eest delegeerida Laurentsiuse seegile,” sõnab Milli Kikkas.

Eelmine artikkelLilli külas vargus
Järgmine artikkelSANDRA NURMSALU jagas Kehras autogramme