Kuusalu Soojus taotleb ÜFilt 56.6 miljonit krooni

657

Kuusalu, Kiiu ja Kolga vee- ning kanalisatsioonirajatiste kaasajastamise projekt maksab kokku 84,4 miljonit krooni pluss käibemaks.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootas 25. oktoobriks rahataotlusi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) veemajanduse infrastruktuuri arendamise III taotlusvooru. Esimeses kahes voorus võeti vastu taotlusi rohkem kui 2000 elanikuga asulate veemajanduse parandamiseks. Kuusalu valla kolm alevikku jäid välja, kuna elanikke on vähem. Kolmandas voorus võis toetust taotleda ka alla kahe tuhande elanikuga asulate jaoks.

Kuusalu Soojuse rahataotluse kirjutas endine tegevjuht Raul Valgiste, kes 2008. aastal koostas Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava.

Plaan on rekonstrueerida Kuusalu, Kiiu ja Kolga olemasolevad veesüsteemid.  Uuendada joogivee puurkaevud-pumplad, sadeveetorustik, kanalisatsioonipumplad. Veetrassidele paigaldada hüdrandid. Rajada vee- ja kanalisatsioonitorustik Kuusalu ning Kiiu individuaalmajade tiheasustuspiirkonnas.

Kuusalu Soojus taotleb KIKi vahendusel 56,6 miljonit krooni. Omaosalus on 27,8 miljonit krooni, sellest 14 miljonit krooni tuleks tasuda Kuusalu vallal ja 13,8 miljonit krooni OÜl Kuusalu Soojus.

Kui toetus antakse, kuulutatakse riigihange ehitustööde projekteerija leidmiseks välja 2011. aasta kevadel. Projekt valmiks sama aasta  ja ehitustööd 2013. aasta lõpuks.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi tõdes vallavolikogu istungil möödunud nädalal, et on poliitilise otsustuse koht, kuidas leida omafinantseeringuks 14 miljonit krooni ning kas see finantskoormus, mis tuleb, on vallale jõukohane.

Eelmine artikkelPõleng Raasikul
Järgmine artikkelLigi 50 muusikut mängis Kuusalu pasunakoori 140. sünnipäeval