Kas kohus annab Loksa Kultuuri juhtide kabineti maleklubile Olympic

611

Harju maakohus langetas üle 7 aasta kestnud vaidluses otsuse Olympicu kasuks, Loksa linnavalitsus esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule.

Loksa maleklubi Olympic juht, aastatel 2004-2005 Loksa linnavolikogu juhtinud Oleg Gogin saatis Sõnumitooja toimetusele Harju Maakohtu otsuse 26. märtsist 2012, millega on osaliselt rahuldatud MTÜ Maleklubi Olympic hagi Loksa linnavalitsuse vastu, et täidetaks üürilepingut ja hüvitataks tekkinud kahju. Harju Maakohus kohustas Loksa linna (linnavalitsuse kaudu) andma kolme päeva jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist MTÜle Maleklubi Olympic üle kaks ruumi pindalaga 34,75 ruutmeetrit, mis asuvad Loksa muusikakooli hoones Tallinna tänav 47. Viimastel aastatel on neid ruume kasutatud Loksa Kultuurikeskuse juhtide kabinetina, praegu töötavad seal SA Loksa Kultuur juhatuse liige-tegevjuht Helle Lootsmann ja juhatuse liige Marija Kudrjakova.

Kohtuotsuses on märgitud, et juhul, kui ruume ei anta male­klubile üle, tõstetakse Loksa linn koos talle kuuluva varaga neist välja.

Otsus ei ole jõustunud, kuna Loksa linnavalitsus esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus teatas nüüd, et võttis kaebuse kirjalikku menetlusse, avalikustab otsuse 31. oktoobril 2012.

Kui Loksal tulid 2005. aasta alguses taas võimule keskerakondlased, tõstis linnavalitsus maleklubi Olympic, mille eesotsas oli opositsioonilise valimisnimekirja juht Oleg Gogin, linnalt üüritud ruumidest välja, sealsed esemed viidi mujale hoiule.

Maleklubi tegutses kultuurikeskuses alates juunist 2002 linnaga sõlmitud üürilepingu alusel, 2004. aastal muudeti leping tähtajatuks. Klubi esitas politseile alates juunist 2005 kuni juunini 2006 kolmel korral avalduse, et ruumid tagastataks. Põhja politseiprefektuur algatas kriminaalasja, mille lõpetas 2007. detsembris.

Juulis 2005 esitas klubi kaebuse Tallinna Halduskohtusse taotlusega tühistada Loksa linnavalituse 8. juuni 2005 korraldus nr 94 „Ajutise komisjoni moodustamine“, mille alusel tõsteti maleklubi ruumidest välja. Klubi soovis jätkata seal üürilepingu alusel oma tegevust.

Oleg Gogin rääkis, et halduskohus menetles kaebust paar aastat, seejärel teatas, et lepinguline vaidlus on tsiviilasi ning ei kuulu tema pädevusse.

2008. aastal esitas maleklubi samasisulise hagi Harju Maakohtule. Vastavalt seadusele võib isik, kui tunneb, et tema õigusi on rikutud, pöörduda kohtu poole kolme aasta jooksul pärast vaidlustatavat sündmust. Kohtud töötavad aeglaselt, istung hagi arutamiseks toimus 22. veebruaril 2012.

„Istungil osales linnapea Värner Lootsmann isiklikult. Pidin kutsuma istungile tunnistajaid ütlusi andma, kuna linnavalitsus esitas kohtule valeliku väite, et justkui tegelikult ei ole maleklubi tegutsenud, lastega ei tegeletud, ja oli selle alusel seisukohal, et puudub põhjus ruumide tagastamiseks. Tunnistajad lükkasid linnavalitsuse väite ümber,“ kirjeldas maleklubi juht.

Oleg Gogini andmetel on Loksa linn kulutanud seoses selle kohtuvaidlusega advokaadikulude peale ligi 5000 eurot.

„Istungil arutati kompromissi sõlmimise võimalust ja menetluse lõpetamist. Tingimuseks oli, et linnavalitsus eraldab maleklubile asendusruumid.
Linnavalitsus keeldus ja teatas, et maleklubi jaoks ruume pole,“ ütles Oleg Gogin.

Linnapea Värner Lootsmann soovitas Sõnumitoojal ära oodata ringkonnakohtu otsuse, et siis kirjutada, kuidas asjad tegelikult on. Advokaadikulude kohta sõnas ta, et juhul, kui maleklubi peab hüvtama kohtukulud, saab linn need tagasi.

Eelmine artikkelMaja keldrist varastati jalgratas
Järgmine artikkelKehra gümnaasiumis algab kooliaasta teisiti