Kuusalu lasteaeda plaanitakse teha uus 3aastaste rühm

920

Vallavalitsus tegi ettepaneku muuta 1. septembrist senine tasandusrühm tavaliseks lasteaiarühmaks – juurde tuleks 17 kohta.

Kuusalu lasteaia Jussike juhtkond töötas aprilli lõpus vallavalitsuse tellimusel välja võimalused, kuidas olemas­-­olevates tingimustes saada juurde lasteaiakohti.

Selle ajendiks oli ühe Kodasoos elava lapsevanema avaldus vallavalitsusele ja sotsiaalkomisjonile, et tema 3aastasele lapsele pole lasteaias kohta. Veidi hiljem esitas volikogu liige Enn Kirsman teabenõude, kus soovis teada rühmaruumide suurusi ja laste arvu jms, lisatud oli selgitus, kuidas lapsevanemad on pöördunud tema poole probleemiga, et 3aastasi lapsi ei saa kohtade puudumise tõttu panna lasteaeda.  
 
Vallavalitsusele esitati lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks neli varianti: osa­­-­ajalist kohakasutust reguleeriva süsteemi väljatöötamine, rühma avamine mittestandardsetes tingimustes, olemasolevates rühmades laste arvu suurendamine üle piirnormi või siis tasandusrühma tegevuse lõpetamine ja rühma nimetamine tavaliseks lasteaiarühmaks.

Igale variandile oli lisatud tegevuskava ja kahele ka arvestused, kui palju need maksma läheksid.

Kõige odavamaks osutus tasandusrühma asendamine tavalise rühmaga – peaks ostma uusi sahtelvoodeid, madratseid ja riidekappe. Selle peale kuluks kokku umbes 33 000 krooni.

Tasandusrühm on Kuusalu lasteaias olnud 24 aastat, praegu käib selles 10 last, tulevaseks õppeaastaks on registreeritud 8 last. Rühm on mõeldud kõnehälvete ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele, kes on suunatud sinna lapsevanemate soovil ning Harju nõustamiskomisjoni otsusega. Osa vanemaid lapsi on sealt võimalik üle viia tavarühmadesse ja uude rühma pandaks juurde 14 seni lasteaiakohata olnud last.

Tasandusrühma lõpetamine nõuab, et vallavolikogu muudaks lasteaia põhimäärust, hoolekogu kiidaks plaani heaks ning vallavalitsus eraldaks reservfondist vajaliku summa, et osta juurde inventari. 

Teised variandid olid kallimad. Mittestandardsetes tingimustes ehk Jussikese lasteaia kunstitoas saaks väikese pindala tõttu teha rühma 12 lapsele. Seal on olemas valamud, kuid puudub WC. Tualetis tuleks käia vastasrühmas. Esikuna saaks kasutada vastasrühma riiete kuivatusruumi. Koos mööbli ja personalikuludega läheks sellise rühma avamine maksma 93 000 krooni.

Olemasolevates rühmades laste arvu suurendamine tähendaks seaduse rikkumist. Lasteaia juhataja Astrid Meister selgitas analüüsis, et kohtade järjekorras on peamiselt 2- ja 3aastased lapsed, kuid mõnede pisikeste laste lisamine eelkooliealiste või 4-6aastaste 24lapselistele rühmadele oleks mõeldamatu.

Osaajalise kohakasutuse süsteemi väljatöötamist pidas lasteaia juhtkond väheefektiivseks, sellistele kohtadele leiduks üksikuid lapsi. Siiani on soovi avaldanud üks lapsevanem.

Paari lapse vanemad ei ole nõus
Kuna vallavalitsus leidis, et kõige mõistlikum oleks teha täiendavad kohad tasandusrühma arvelt, tutvustas lasteaia juhataja plaani rühma laste vanematele ja saatis infokirja lasteaia hoolekogule.

Astrid Meister rääkis, et tasandusrühma kahe lapse vanemad ei pidanud tavarühmaks muutmist õigeks.
Juhataja sõnul mõistavad nad lasteaiakohtade vajadust, kuid soovivad, et nende lastega tegeldaks ka edaspidi süvendatumalt – nad panid oma lapse tasandusrühma, et tema arengut toetataks ja tegeldaks individuaalsemalt. Muret teevad vanematele süvendatult sisulise töö ja individuaalse lähenemise võimaluse puudumine suures rühmas, kus lapsed käivad esimest aastat ja alles harjuvad lasteaiaga. Kuidas tagada tavarühmas sellistele lastele õpetaja suurem tähelepanu ja abi, seda tuleks veel analüüsida ning kokku leppida.

Hoolekogu ei ole tasandusrühma kaotamist veel arutanud. Küsimus tuleb arutusele ka volikogu mitmes komisjonis – haridus-, sotsiaal- ja majanduskomisjonis.

„Ametnikuna näen sellises muudatuses kohtade ressurssi, aga pedagoogina küsitavusi. Üks aspekt on lasteaiakohtade juurdetegemine, aga teine on alushariduse sisu ja ka see pool on tähtis,” sõnas juhataja.

Uues rühmas saaks koha 17 3aastast last. Juhataja rääkis, et 1. septembrist saavad kooliminejate laste arvelt lasteaiakoha kõik 4-, 5- ja 6aastased Kuusalu valla sissekirjutusega lapsed, keda tahetakse panna Kuusalu lasteaeda. Kuid 2- ja 3aastasi jääks lasteaiakohata ikkagi 100.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Vallavalitsus teeb ettevalmistusi ka Kolga lasteaeda uue rühma avamiseks, see lahendaks 20 lapse hoiuprobleemid. Kokku oleks sedasi võimalik pakkuda 2010. aasta septembris uusi lasteaiakohti 37 lapsele. Uute kohtade avamiseks vajalik investeering on kokku 160 000 krooni, mida on võimalik katta lisaeelarvega.”