Tööotsijat tuleb aidata

650

kaia
Kaia Iva, Riigikogu liige, IRL

„Teeme ära!“ talgupäev andis 28 620-le hakkajale inimesele mõnusa tunde kordaläinud ühisest töötegemisest 1116-s registreeritud talgupaigas. Talgud tähendavad appi tulemist ja koos töö tegemist. Eestlased saavad suurepäraselt hakkama talgutööga, sama sisukalt tuleb võimalusi otsida neile, kellel igapäevast tööd pole!

Töökohtade tekkimiseks ja säilitamiseks on riik tegutsenud mitmel suunal. Kõige nähtavam on Euroopa toetusraha kasutamine. Sel aastal on kavas Eesti majanduses kasutata toetusraha ligi 15 miljardit, järgmisel aastal peaks see kasvama 17 miljardini. Kui arvestada, et miljardi krooni eest teedeehitust annab tööd umbes 1000-le inimesele ja tavaehitus 2000-le, siis on selge, et pingutused selles osas õigustavad end igati.

Teine oluline valdkond on ekspordi toetamiseks loodud meetmed: laenu- ja ekspordigarantiid, toetused uute turgude leidmiseks. Lisaks ettevõtte alustamise ja kasvatamise toetusraha, mitmed võimalused ümber- ja täiendõppeks jne.

1. mai talgupäeval leiti sageli, et paikkonnas oleks veel vaja korrastustöid teha, mõni mahajäetud hoone lammutada, haljastustöid teha. Miks siis mitte kasutada väga vajalike, kuid seni edasilükatud tööde tegemiseks neid, kellel juba pikka aega pole olnud püsivat tööd. Lihtsamate tööde jaoks sobib tööharjutuse teenus, mille kestus saab olla kuni 3 kuud. Osalejale makstakse väikest stipendiumi ning vajadusel ka sõidutoetust.

Tööoskuste omandamiseks on võimalik kuni neli kuud kasutada tööpraktika teenust. Sel ajal makstakse samuti stipendiumi ja sõidutoetust. Oluline on see, et mõlemal puhul säilivad kõik teised töötule ettenähtud võimalused.

Eraldi meede on ajutine tasuline töö – avalik töö. Selles osaleja saab kasutada ka teisi töötukassa teenuseid ja vaatamata sellele, et töö eest makstakse palka säilib ka töötutoetus. Palk tuleb maksta tööandjal ning seda vähemalt tunnitasu miinimumi järgi. Sellist tööd saab teha kuni 50 tundi nädalas. Erisuseks on, et avalikku tööd saab pakkuda vaid kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või sihtasutus.

Ettevõtjate suuremat huvi on pälvinud palgatoetus. Kuni pool palka tasub töötukassa, kui võetakse tööle isik, kes on üle 6 kuu olnud töötu. Kuni 24-aastaste puhul kehtib 3 kuu määr. Seda toetust saab maksta ka omavalitsuse asutustesse tööle võetud inimestele.

Töötu staatus EI LÕPE pärast toetuste maksmise kuni 270 päevalist perioodi. Samuti pole töötuks registreerimiseks vajalik eelnev töötamine. Kui inimene nõustub täitma kokkulepitud tööotsimiskava ja on valmis sobiva tööpakkumise vastu võtma, siis säilib ka tema töötu staatus koos võimalusega kasutada töötukassa poolt pakutavaid teenuseid. Pean eriti oluliseks seda, et riik tasub töötuna arvel olevate isikute eest ravikindlustusmaksu! Seega on registreeritud töötutele tagatud  samad võimalused arstiabi saamiseks kui seda on töötavatel inimestel.

Paiguti on ülearu suureks takistuseks peetud töötukassas vastuvõtul käimist. Mitmed omavalitsused teevad töötukassaga head koostööd ning pakuvad vastuvõtupäevadeks tööruumi inimestele lähemal.

Töötukassaga koos saab probleeme leevendada, kui suudame talgutele omasel hoolival moel lahendusi otsida ning pakutud võimalused ära kasutame!

Eelmine artikkelVargus Kiviloo külas
Järgmine artikkelAugustis alustatakse Lilli küla seltsimaja ehitamist