Kuusalu kooli vastu põllule kavandatakse elurajoon 45 perele

1333

Alates 19. jaanuarist pannakse kuuks ajaks avalikustamisele detailplaneering 4 ridaelamu ja 29 eramu rajamiseks.


Uus planeering algab Rihumäelt.

Kuusalu vallavalitsus on algatanud Allika küla Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneeringu. Maa-ala pindala on 22 hektarit.
Sihtotstarbelt on tegu põllumaaga, detailplaneeringuga on plaanis muuta Kuusalu valla üldplaneeringut ning asendada see elamumaaga. Kinnistuid arendab Set Point OÜ.

Ehkki ametlik asukoht on Allika külas, algab planeeringuala Kuusalu küla juurest Rihumäelt Jõelähtme-Kemba maantee, rahvasuus jätkuvalt Vana-Narva maantee, äärest, kus tee suundub Salmistu-Valkla poole. Seega kavandatakse uut elamurajooni Kuusalu koolimaja vastu põllule – maanteest kuni mobiilimastide ja Kepivabriku kõrvale ulatuvale alale.

Kinnistutele on kavas ehitada 29 üksikelamut, 4 neljaboksilist ridamaja, ühendusteed, kaks alajaama ning teha sinna ka üks ärimaa. Kuusalu-Valkla ning Jõelähtme-Kemba teede äärde tehakse kõnniteed, mis on lubatud anda pärast valmimist tasuta üle Kuusalu vallale.

Muinsuskaitseamet on planeeringut kooskõlastades soovitanud mitte kavandada vana ajaloolise maastikumustriga külasse ridaelamuid ning võtta hoonete hulga ja paigutuse osas eeskujuks kujunenud külastruktuur.

Kuusalu vallavalitsus leiab, et Allika külale mitte­iseloomuliku tiheasustusega elurajooni moodustamine on põhjendatud, sest kinnistud asuvad sisuliselt Kuusalu ja Kiiu alevike vahetus läheduses.

Kooskõlastust ei ole andnud tervisekaitseinspektsioon põhjendusega, et ridaelamud, spordi- ja mänguväljakud ei peaks asuma Jõelähtme-Kemba maantee lähedal, kus elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik. Läheduses asub Hinnu seafarm, Vabriku ja Kaarhalli tootmismaad.

OÜ Alkranel on arendaja tellimusel koostanud hinnangu lähedalasuvate maanteede võimalike kahjulike mõjude kohta – modelleeris liiklusmüra ja hindas õhusaastet. Vallavalitsus on seisukohal, et inimeste ohutu viibimine on alal tagatud, kuna koostaja on planeeringut täiendanud, ärihoonele on esitatud nõuded projekteerimisel müra normtaseme saavutamiseks ning Jõelähtme-Kemba maantee ja elamuala vahele kavandatakse kõrghaljastusega pinnasevalli, mille kõrgus on umbes 2,5 meetrit.   

Keskkonnaamet jättis samuti detailplaneeringu kooskõlastamata, viidates umbes 550 meetri kaugusel asuva seafarmi võimalikule mõjule, ning soovitas vajadusel täiendada eksperthinnangut lõhnaainete leviku ja sageduse kohta. OÜ Alkranel koostatud eksperthinnangu kohaselt ei tekita farm tulevaste elanike seisukohast kahjulikku mõju. Planeeringu lahendust on muudetud, seafarmi poolsest küljest jäeti ära 5 elamukrunti.

Kuusalu vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu, avalik väljapanek kestab vallamajas 19. jaanuarist 16. veebruarini.

Kuusalu vallaarhitekt Kadi Raudla: „Kuu aja jooksul on kõigil võimalus esitada vallavalitsusele planeeringu kohta kirjalikult põhjendatud vastuväiteid ja ettepanekuid. Eskiisi arutelul osalesid planeeringualale lähiümbruse kinnistute omanikud. Vastuväiteid elamurajooni kavandamise kohta siis ei esitatud, ettepanekuid tehti teede paiknemise osas.”

Eelmine artikkelRaske liiklusõnnetus
Järgmine artikkelPärispea seltsimaja avamispeol esines „Eesti talendi” võitnud lehepillimängija