Kuusalu ja Aegviidu vald puuetega laste tugiteenuse projektis

1110

Raske ja sügava puudega laste vanematel on võimalik saada teenusetoetust
aastas kuni 4918 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet on käivitanud projekti „Puudega laste tugiteenuse arendamine ja pakkumine“, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Riigihankega leiti eelmise aasta lõpus lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse pakkujad maakondades. Harjumaal võitis hanke EELK.
Aegviidu ja Kuusalu vallavalitsus on sõlminud EELKga teenuse osutamiseks kirjaliku lepingu. Toetust saab raske või sügava puudega kuni 17aastase lapse erihoolekande teenusteks. Ühe lapse kohta saab aastas teenuseid kuni 4918 euro ulatuses.
Kuusalu valla haridus- ja lastekaitsespetsialist Anu Kirsman selgitab, et lapsevanemal tuleb täita avaldus ja esitada see sotsiaalkindlustusametile: „Mõte on toetada tugiteenuse osutajaid ja olla lapsevanematele toeks, kui nad vajavad lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Nõue on, et transporditeenust kasutataks komplektselt lapsehoiu või tugiisikuteenusega. Kindlasti peab lapsele olema koostatud rehabilitatsiooniplaan. Konkreetsetele küsimustele saab vastuse, kui helistate vallamajja või sotsiaalkindlustusametisse projekti koordinaatorile. Infot leiab  sotsiaalkindlustusameti ko-dulehelt lastekaitse lingi alt.“

Eelmine artikkelStardipaik.ee kaudu toetajad aitavad TÕLL SIMSONI Ameerikasse MMile
Järgmine artikkelEakas vanaproua meenutab elu Loksal enne ja pärast sõda