Raasiku vallavolikogus räägiti puude raiumisest

1228

Raasiku vallavolikogu istungil kerkis küsimus, kas Arukülas Tallinna maantee ääres asuvate vanade kuuskede mahavõtmine oli põhjendatud.

Kui Raasiku vallavolikogu istungil kõneleti teemal, kus ja millal on vallas hiljuti puid maha võetud, tõi Tiina Rühka välja, et Aruküla alevikus Tallinna maantee ääres asuval krundil on maha võetud üle 100 aasta vanad suured kuused. Ta soovis teada, kas raiumine oli lubatud ja põhjendatud.
Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juht Alari Kruusvall selgitas, et kõik on seaduslik: „Puudele tellitud eksperthinnangu põhjal olid puud väga viletsas seisus.”
Istungil oli juttu ka vallamaja teeotsas toimunud raiest ning Alari Kruusvall kinnitas, et mõlemal pool tehti raietöid eramaal ning need olid kooskõlas Raasiku valla raieloa andmise korra määrusega: „Selle korra alusel on igal kinnistuomanikul õigus taotleda põhjendatud asjaoludel raieluba ning neid raietöid ei saa vallavalitsus ette planeerida.”
Ta ütles, et kui kinnistu omanik pöördub raiesooviga vallamajja, hinnatakse olukorda ja otsustatakse nagu iga teise kaalutlusotsuse puhul: „Iga kinnistuomanik võiks oma territooriumil kasvavaid puid hinnata lisaks esteetilis-emotsionaalsele küljele, nagu näiteks saja-aastaste puude puhul ka ohutuse seisukohalt. Kui vana ja haige puu murdub, kukub maja, auto või inimese peale, on kahju palju suurem kui kui õigeaegselt maha võetud puust põhjustatud silmailu rikkumine.”
Alari Kruusvall lisas, et raieloa taotluste menetlemine ja lubade väljastamine kuulub vallavalitsuse igapäevatöö hulka.

Eelmine artikkelRaasiku valla joonistus­­­- võistlusele esitati ligi 30 tööd
Järgmine artikkelRaasiku valla haljasalade niitja on OÜ Murusöödik