Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­te tu­le­mu­si

644

KAI­DO LAAS

10. no­vemb­ril Pi­ri­ta Ter­vi­se­ra­da­del toi­mu­nud Ees­ti Cyc­lo-cros­si ka­ri­ka­võist­lus­te 6. eta­pil või­tis mees­te Open klas­si tun­nia­ja­se lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 13. ko­ha­ga, te­ma aeg oli 1:03.10, MJ klas­si ar­ves­tu­ses oli ta tei­ne. M/N14 klas­si sõi­du lõ­pe­tas Joo­nas La­tik aja­ga 27.10 mi­nu­tit, mis an­dis 8. ko­ha. M/N12 klas­sis sai Mar­kus Alek­san­der Saar 11. ja Kris­to La­tik 12. ko­ha.

17. no­vemb­ril Tar­tus toi­mu­nud cyc­lo-cros­si ka­ri­ka­sar­ja vii­ma­sel eta­pil sai Ste­fan Loo­tus mees­juu­nio­ri­de 9×2,8 km sõi­dus 2. ko­ha (1:00.53). 2. ko­ha­ga lõ­pe­tas ka Ai­di Ger­de Tuisk N16 klas­si 5×2,8 km sõi­dus. M14 pois­te 4×2,8 km sõi­du lõ­pe­tas Joo­nas La­tik 10. ko­ha­ga. M12 pois­te 3×1,5 km sõi­dus said Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te 7. ja 9. ko­ha.

Sar­ja kok­ku­võt­tes läk­sid ar­ves­se 6 eta­pi pa­re­mad punk­tid. Ai­di Ger­de Tuisk N16 ar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Joo­nas La­ti­ku­le kuu­lus M14 klas­sis 6. koht ja Ste­fan Loo­tu­se­le vaid nel­ja eta­pi punk­ti­de­ga sa­mu­ti 6. koht. Kõi­ge osa­võ­tu­roh­kem oli M12 pois­te võist­lusk­lass, kus või­sid sõi­ta ka M10 poi­sid. 64 poi­si seas sai Mar­kus Alek­san­der Saar 5. ja And­reas Vil­bas­te 8., Mau­ro Erik Saar 9., Ru­ben Käärst 13. ja Kris­to La­tik 14. ko­ha.

Eelmine artikkelSöe­sau­na ta­lu oma­ni­kud pa­lu­vad abi
Järgmine artikkelKuusalu valla vabaühenduste ümarlauas räägitust