Kuusalu valla vabaühenduste ümarlauas räägitust

616

Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno ja Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand korraldasid esmaspäeva, 19. novembri õhtul Kuusalu rahvamajas valla vabaühenduste esindajate, vallavolikogu ja -valitsuse ning hariduse- ja ühistegevuse komisjoni liikmete kohtumise. Ümarlauas osalenuid oli poolsada.

Pärast tutvustusringi tegi Kaisa Linno ülevaate MTÜde projektidega valda toodud toetussummadest – MTÜsid on vallas 90, aastatel 2007-2017 on nende projektidele saadud ligi 2 miljonit eurot.
Räägiti vallalt vabaühendustele antavatest ühekordsetest- ja tegevustoetustest, tellitavatest ülevallalistest üritustest ja teavitamisest.

Vallavanem Monika Salu teatas, et vallavalitsusel on plaan koostöös vabaühendustega vaadata üle rahastamiskorrad. Tänavusügisese taotlusvooru projektide hindamine on veninud seetõttu, et muudetud on menetleva komisjoni nime ning muuta tuleb selle põhimäärust. Hariduse ja ühistegevuse komisjon hakkab taotlusi menetlema 5. detsembril. Edaspidi on kavas luua uus ja atraktiivne ürituste internetikalender, sellega hakkab tegelema IKT-spetsialist Silver Liiv.

Kaisa Linno kommenteeris Sõnumitoojale, et MTÜde esindajad lootsid vallamajas hiljuti tööle asunud vabategevuste koordinaatorilt edaspidi rohkem abi, kuid ümarlauas jäi kõlama, et ta tegeleb pigem allasutustega.

Vallavanem Monika Salu selgitab, et vabategevuste koordinaatori tegevus on ka kultuuri, spordi ja külaelu valdkondade koordineerimine. Tema poole võib julgelt pöörduda, kui on küsimusi seoses projektitaotlustega, kuid ta ei hakka MTÜde eest projekte kirjutama. Rahvamajade haldamine toimib suurepäraselt, see peab jätkuma, kuid üheskoos tuleb läbi arutada rahade jaotamise korrad.