Pe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­jad tu­lid paa­ris­män­gus Ees­ti meist­riks

19
Ees­ti meist­ri­võist­lu­ste rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na­män­gu ehk no­vu­se esikolmik

GUI­DO TREES

Sau­ga spor­di­saa­lis olid märt­si al­gu­ses Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­na­män­gus ehk no­vu­ses. Osa­lejaid oli paa­ris­män­gu­de re­kord – 78 män­gi­jat ehk 36 paa­ri, neist 26 mees- ja 10 nais­paa­ri.

Pin­ge­li­ses võist­lu­ses õn­nes­tus kao­tu­se­ta jää­da ka­hel Har­ju paa­ril, koos es­ma­kord­selt Ees­ti paa­ris­män­gu meist­riks tul­nud Jev­ge­ni Põš­nõil ja Gui­do Tree­sil Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist ning rah­vus­va­he­lis­tel suur­meist­ri­tel ja Ees­ti mit­me­kord­se­tel meist­ri­tel Ma­rek Le­pis­til ja Mih­kel Le­pis­til. Punk­ti­saak an­dis esi­ko­ha Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­te­le. Roh­ke vii­gi­hulk jät­tis Le­pis­tid kol­man­daks, 2. ko­ha võit­sid vaid võit­ja­te­le kao­ta­nud Kau­po Helm-Ro­sin ja Sty­ven Kunt­son. Pa­rim nais­paar Ger­li Aver- And­rea Uus­tulnd saa­vu­tas ül­dar­ves­tu­ses 4. ko­ha. Pe­nin­gi nais­paar Ur­ve Ree­tamm ja Han­na Me­hik said vä­ga võrd­se­te nais­te kon­ku­rent­sis 5. ko­ha.

9. märt­sil Kad­ri­nas toi­mu­nud no­vu­se 3. eta­pil saa­vu­tas es­ma­kord­selt või­du Jev­ge­ni Põš­nõi ning ka Pe­nin­gi klu­bi üle­jää­nud män­gi­jad olid esi­vii­si­kus. 4. ko­ha­ga lõ­pe­tas Alar Lii­mer Aru­kü­last ja 5. ko­ha­ga Gui­do Trees Pe­nin­gilt. Jev­ge­ni Põš­nõi tõu­sis 3 eta­pi kok­ku­võt­tes 3. ko­ha­le.

10. märt­sil võis­tel­di Koe­rus. Gui­do Trees-Jev­ge­ni Põš­nõi jäid viien­daks, kuid hoia­vad koon­dar­ves­tu­ses 3. koh­ta. Alar Lii­mer võist­les se­ga­paa­ris­män­gus Kai Kõm­mu­se­ga Sa­ku klu­bist ning ko­gus see­ria­võist­lus­se to­pelt­punk­tid.

Eelmine artikkelLok­sa algk­las­si­de esi­me­ne teat­ri­fes­ti­val
Järgmine artikkelVo­li­ko­gu muu­tis Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti