KUNO PAJULA õnnistas Kuusalu kiriku tornikellad

3203

Kuusalu kiriku uhiuued kellad õnnistati pühapäeval, 31. oktoobri jumalateenistusel.


Kuusalu kiriku kellade õnnistamine: PEETER PAENURM, KUNO PAJULA, KARMEN KIRTSI, URMAS KIRTSI ja JAANUS JALAKAS. Foto Iivika Mäeväli

Saksamaal Vestfaalis valatud kellad Laurentsius, Maarja ja Katariina tõmmati kirikutorni nädal varem ning seadistati helisema möödunud nädala jooksul.

Kellad õnnistas EELK peapiiskop emeritus Kuno Pajula. Jumalateenistusel teenis EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm, jutluse pidas Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas. Osalesid Kuusalus aastani 1939. kirikuõpetaja olnud Kurt Kentmanni lapselapsed Ludvig Kentmann ja Jörn Walter ning venna lapselaps Albrecht Rost Saksamaalt.

Kentmanni suguvõsa annetas kirikukellade projekti omaosaluseks 4000 eurot ehk üle 60 000 krooni. Kuusalu kogudus sai kellade valmistamiseks PRIA meetmest toetust 567 793 krooni.

Jumalateenistusel tänati kellaprojekti vahendanud Toomas Mäevälit, koguduse juhatuse esimeest Martin Urvat, Kuusalu vallavanemat Urmas Kirtsit ja Kentmannide suguvõsa.

Vallavanem tänas oma sõnavõtus kõiki, kes mõtte, sõna või teoga aitasid kaasa, et uued kellad kirikusse jõudsid. Ta soovis, et kellad kõlaksid ja rõõmustaksid rahvast tuhat aastat.

Kuno Pajula luges kelli õnnistades Apostel Pauluse soovi Korintose kogudusele „Seadke oma asjad korda, võtke manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu” ning rõõmustas, et Kuusalu kogudus on võtnud oma kirikuhoone asjad korda seada. Ta rääkis ka, kuidas kellahelistamist on eri aegadel tõlgendatud – kellad kutsuvad inimesi kirikusse, kuid on olnud aegu, kui kellahelin on inimesi häirinud. 

Enne kellade tornitõstmist lõid laupäeval, 23. oktoobril Püha Kolmainsuse sümbolina kolm lööki kõlaprooviks Jaanus Jalakas, Toomas Mäeväli, Urmas Kirtsi, Laine Kadajas, Menda Kirsmaa ja Peeter Paenurm. Nii tornitõstmine kui ka õnnistamine jäädvustati vallavalitsuse tellimusel kroonikafilmi tarvis.