Kuidas saada kiire internet Kuusalu valla elanikeni?

1609

Kuusalu vallavolikogu ja -valitsus hakkavad arutama, kas ja kuidas toetada lairibakaabli viimist valla elanike ja ettevõteteni.

Kuusalu vallavolikogu liige Emil Rutiku ettepanekul oli volikogu oktoobrikuu istungi päevakorras ülevaade lairibaühenduste rajamisest Kuusalu vallas.
Olukorrast ja tulevikuvariantidest rääkis valla IT arendusjuht Peep Abel: „Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ehk ELASA on ehitanud Kuusalu valda valguskaablite baasvõrku, mis võimaldab kiiret internetiühendust. Liitumispunktid on tehtud umbes 1,5kilomeetriste vahedega, sideettevõtted saaksid sealt rajada juurdepääsuvõrke ning lõppühendusi elanike ja ettevõteteni. Kuusalu vallas ei ole  ükski  telekommunikatsiooni­operaator peamagistraalist kaableid elanikeni edasi vedanud.“
Praeguseks on ühendus olemas avalikku kasutamist leidvates asutustes: Kuusalu keskkool ja raamatukogu, Vihasoo lastaed-algkool ja rahvamaja, Leesi rahvamaja, Viinistu rahvamaja ja Pärispea seltsimaja. Elioni kaabli abil said kiire ühenduse Kuusalu Kunstide Kool ja Kiiu lasteaed. Kaabel on veetud, hinnapäringud  võetud,  kuid  side­operaatoriga on veel leping sõlmimata Kolga kooli, rahvamaja, lasteaia, raamatukogu, päevakeskuse, muuseumi ja noortekeskuse, Kõnnu ja Hirvli raamatukogude kiire andmesideteenuse osutamise kohta.
Peep Abel rääkis, üks võimalus on, et lõppühenduste rajamise võtab enda südameasjaks kas kohalik omavalitsus või näiteks aktiivne külaselts, kes organiseerib kohaliku võrgu ehituse finantseerimise ja rajab koostööd sideoperaatoriga kohaliku juurdepääsuvõrgu.
„Positiivne näide on Suure-Jaani vald, kus vallaeelarvest investeeritakse kiiresse internetiühendusse. Mullu eraldati jaotusvõrgu tarvis 55 000 eurot, tänavu 80 000 eurot, järgmise etapi jaoks on plaanis anda 353 000 eurot. Suure-Jaani vallas maksab iga majapidamine 350 eurot ning ettevõte 1000 eurot võrgu ehitamise ja ühenduse loomise eest. Tegelik kulu ühe ühenduse loomiseks on 2500 eurot. Selline rahastamine on Suure-Jaani vallavõimu poliitiline otsus, leitakse, et kiire internet on elanike vajadus. Ka Kuusalu vallas oleks vaja poliitilist otsust, kas vald hakkab rahastama kiire internetivõrgu viimist küladesse,“ lausus ta.
Emil Rutiku: „Olen kohtunud sideoperaatorfirmade esindajatega ja ELASA juhiga. Elion teatas, kui kohapeal on kiire internetiühenduse tahtjaid vähemalt ühes piirkonnas 10 majapidamist, mis ei paikne liiga üksikult, on valmis ühenduse looma. Majapidamise kohta tuleks tasuda 500 eurot. Vallavalitsusel tuleks küsida vallarahvalt, kes soovib kiire interneti ühendust, et saaks ülevaate vajadusest.“
Raul Valgiste: „Küsida võiks ka seda, kui palju ollakse ise panustama, et kiiret internetti saada. Volikogu ja vallavalitsuse liikmed võiksid läbi arutada, kas on mõtet rahvalt küsida ja kuidas küsimus sõnastada. Kui küsitlust teha, siis läbimõeldult.“

Eelmine artikkelAnija vallavalitsusse kandideeris 70 inimest
Järgmine artikkelMERIKE MAAROOSI koduateljee jaoks Soodlas kogutakse raha Hooandja kaudu