Kuidas on läinud vajaduspõhise peretoetuse taotlemine Ida-Harjumaal

998

Kõige rohkem on taotlusi esitatud Anija vallas.

Käesoleva aasta juulist hakkasid kohalikud omavalitsused  maksma riigieelarvelistest vahenditest  tulevat vajaduspõhist peretoetust (VPPT) allpool määratud sissetulekupiiri elavatele peredele. Ühe lapsega perekonnal on võimalus saada lisatoetust 9.59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega peredel 19.18 eurot.  Sõnumitooja uuris, kui palju on peretoetuste taotlusi esitatud Ida-Harju valdades ja milliseid probleeme ning küsimusi on sellega kaasnenud.

Anija valla sotsiaaltöö spetsialist Marianne Leis ütles, et Anija vallas esitas kahe esimese kuu jooksul taotluse 15 inimest, toetuse said neist 11: „Paar inimest loobus ise, mõned ei vastanud nõuetele ja kahel oli elatisnõue sisse andmata. On inimesi, kes ei saa VPPT maksmise korrast päris hästi aru ja see tuleks lihtsamalt lahti seletada.“

Tema sõnul tekitab segadust toetuspiiri arvutamine. Toetuse saamiseks peab perekond vastama kahele tingimusele, esiteks peab peres olema vähemalt üks laps ja teiseks peab pere sissetulek jääma alla VPPT sissetulekupiiri. Sissetulekupiir on perekonna esimesele liikmele 280 eurot, teisele ja järgmisele vähemalt 14aastasele pereliikmele 140 eurot ning kolmandale ja järgmisele alla 14aastasele pereliikmele 84 eurot.

„See tähendab, et kui näiteks ema käib tööl ja saab 280 eurot puhtalt kätte, töötu isa saab 140 eurot abiraha  ja 10aastane poeg 84 eurot, siis jääb selle pere sissetulek piiridesse, kus nad saavad taotleda VPPTd. Sissetulekupiiri väljaarvutamiseks tuleb liita kokku kõik pere sissetulekud – palgad ja toetused,“ selgitas Marianne Leis.

Teiseks tekitavad tema sõnul mõnikord segadust ka toetussummad, mis pere kohta makstakse. Kahe ja enama lapsega perekonna VPPT on 19,18 eurot kogu pere kohta. Inimesed kipuvad aga arvama, et see summa makstakse iga lapse kohta.

Korduvavaldus tuleb kohalikule omavalitsusele esitada kolme kuu tagant. Ka toetuse arvutamine käib kolme eelmise kuu kohta, mis tähendab, et kui ühes kuus ületas pere sissetulek VPPT piiri, kuid teisel kuul oli alla selle ja kokkuvõttes jääb kolme kuu keskmine VPPT sissetuleku piiri sisse, siis on perel õigus toetust saada.

Hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks tuleb omavalitsusele esitada avaldus koos panga väljavõtetega.

„Kui inimene esitab avalduse 31. augustil, siis saab ta toetust kolmel järgneval kuul ehk septembris, oktoobris ja novembris,“ selgitas Marianne Leis.
Oluliseks infoks peab ta ka seda, et juhul, kui toetust taotleb üksikvanem ja lapsel on olemas ka seaduslik teine vanem, kes pere juurest ära läinud, peab olema sisse antud elatisnõue: „See nõue tuleneb seadusest. Inimene peab esmalt saama oma rahad mujalt kätte ja alles siis, pärast kõikide sissetulekute kokkuliitmist, võib riigilt toetust küsida.“

Marianne Leis lisas, kui inimene ei saa ikkagi päris täpselt aru, kas on õigustatud saama toetust või mitte, siis niisama loobuda ei tasu, vaid lihtsam on sotsiaalosakonnast järele küsida. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on olemas ka kalkulaator, kus saab välja arvutada, kas pere sissetulek jääb VPPT piiri sisse.

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna referendi Ene Rebase sõnul oli Kuusalu vallas augusti keskpaigaks laekunud 13 taotlust ja toetuse saanud nendest 10: „Täpset arvu, kui palju inimesi on huvitatud olnud, ei oska öelda. Olen selgitanud VPPT toetuse saamise põhimõtteid telefoni teel. Meil ei ole taotlemise tingimused tekitanud inimestele eriti palju küsimusi.“

Raasiku valla sotsiaalvaldkonna juht Liivi Puumets ütles, et Raasiku vallas on vajaduspõhist peretoetust makstud kolmele perele. Kokku pöördus sotsiaalosakonna poole kuus peret, kolmel nendest ei tulnud toetus arvestuslikult välja.

VPPT määramise ja maksmise tingimused pole erilist segadust tekitanud, rääkis ta, pigem on põhjustanud nurinat toetuse vähesus, sest selline summa ei aita rahaprobleemides peresid just palju.

Loksa linna  lastekaitse- ja sotsiaalnõunik Tiina Murdvee Sõnumitooja küsimustele VPPT kohta ei vastanud.