Harjumaa õppenõustamiskeskuse koordinaator on KAIRI KILP

1511

Juulis sai Anija mõisas tegutsev Harjumaa õppenõustamiskeskus uue koordinaatori – MTÜ Koostöökoda asutaja, vabahariduskooli KOIT kunagise eestvedaja ja vahepeal mõisas koolitusi läbi viinud Kairi Kilbi. Ta selgitas, et õppenõustamiskeskuse töös on mõned muudatused: „Saame lisaks Anija mõisale võtta kaks korda nädalas inimesi vastu Tallinnas Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda MTÜ ruumides. Paljudele sobib Tallinna tulek paremini. Me kollektiiv on suurenenud, kokku töötab 9 inimest. Juurde on tulnud psühholoog ja logopeed. Vajadus nõustajate järele on päris suur.“ Eelmine koordinaator Kaia Petser jätkab keskuses psühholoogina. Õppenõustamiskeskus sai alguse, kui 2008. aastal käivitus Euroopa Sotsiaalfondi programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine“. Sellest rahastatakse nõustajate tegevust, et ennetada noorte koolist väljalangemist ja tõsta nende konkurentsivõimet.