Kostivere mõisa kogunes seminarile 50 pensionäri

942

MTÜ Kiiu Arendus palus osalenutel täita ankeet, mille alusel koostatakse äriplaan.

Kui Kiiu Arenduse korraldatud seminari lõpuks saabusid esinema Erich Krieger ja kitarrist Aare Jaama, tõi esimene laul „Üks kask meil kasvas õues“ mõnele memmele pisara silma.

Soojalt tervitati ka aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012 hea tahte saadikut Katrin Karisma-Krummi, kes julgustas pensionäre olema rohkem aktiivsed: „Ühiskond vajab meid ja meie ühiskonda.“

Rohkem kui pooled kohalolnutest sõitsid Kostivere mõisa Kolgast, Kuusalust ja Kiiust, selleks oli tellitud buss. Jõelähtme valla pensionärid olid enamasti Kostivere päevakeskusest.

MTÜ Kiiu Arendus projekti „Kiiduväärt algus“ toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodaniku­ühiskonna Sihtkapital 3487 euroga.
Projekti esimese etapi käigus on kavas koostada äri­plaan ja taotleda II etapiks toetusraha, et käivitada teenus, mis aitaks eakatel teenida pensionilisa.

Eakatele jagati küsimustikud, paluti vastata, kas nad kuuluvad ühingutesse või seltsidesse ja kuidas hindavad oma võimalusi neis osalemiseks, kuidas on rahul vaba aja veetmise võimalustega ning mida peavad selle sisustamisel oluliseks. Hinnata tuli enda sotsiaalset ja majanduslikku toimetulekut, oma käsitööoskusi, huvi uusi oskusi omandada, milliseid täienduskoolitusi soovivad, kas nad käivad tööl, tahaksid oma oskuseid kasutada majandusliku toimetuleku parandamiseks.

MTÜ Kiiu Arendus juhataja Herko Sunts ütles, et nüüd hakatakse vastuseid analüüsima. Selgitatakse, mida pensionärid kõige enam teha soovivad, ja arvutatakse, kas oleks turgu, et see ettevõtmine tuleks jätkusuutlik.

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu esindajad Lea Viires ja Helgi Õismets kutsusid Kuusalu ja Jõelähtme valla pensionäre endale Tallinnasse Poska tänavale külla. Ühingu liikmeid on 450, tehakse vabatahtlikku tööd.

Seminaril räägitust kirjutame põhjalikumalt järgmises Sõnumitoojas.

Eelmine artikkelKorteris toimus vargus
Järgmine artikkelLoksa päästekomando sai 20aastaseks