Kuusalu vallavolikogu vaidles teede remondirahade üle

574

URMAS PAOMEES esitas volikogu istungil eelarve kinnitamise otsusesse lisamiseks teederemondi investeeringute nimekirja.

Kui Kuusalu vallavolikogu hakkas märtsi istungil arutama vallaeelarve kinnitamist, esitas Urmas Paomees Reformierakonnast ettepaneku, millistele teedele jaotada 85 000 eurot remondiraha.

Nimekirjas olid Saunja, Kuusalu-Aru, Kodasoo-Haavakannu, Uuri-Mustametsa, Vihasoo teede remont, Tapurla, Tammispea, Nõmmeveski-Joaveski, Tammistu teede pindamine. 

Vallavanem Urmas Kirtsi sõnas, et nimekiri on sarnane sellega, mille vallavalitsuse liige Madis Praks saatis e-kirjaga: „Edastasin ametnikele, et nad kontrolliks teede olukorda. Praegu ei oska öelda, kas teede remondiks jääb eelarves 85 000 eurot, pole teada, palju kulub kevadiseks teehoolduseks. Mis jääb hooldusest alles, see investeeritakse. Teadmata on ka sügisperioodi korralised teetööd.“

Finantsist Külli Schmidt selgitas, et seni on lisatud remonditavate teede loetelu eelarve projekti seletuskirjale.

Enn Kirsman nimekirjast Meie Kodu: „Sellest loetelust on varem piltlikult öeldes üle sõidetud ja tehtud muid töid. Revisjonikomisjon võiks kontrollida viimase viie aasta teetöid.“

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Herko Sunts nimekirjast Ühiselt Edasi: „Vallateede olukord oli majanduskomisjonis arutusel. Seisukoht jäi, et tuleks täpsustada erinevate tööde maksumused ja teede olukord ning arutada edasi aprillikuu koosolekul. Ülipaindlik nüüd esitatud nimekiri ei ole.“

Enn Kirsman: „Toetan mõtet, et 85 000 eurot on liiga suur summa, mida jagada ühe mehe ettepaneku järgi. Kuid pole õige, kui võtame eelarve vastu, seal on teeremondiks kogusumma, vallavalitsus võib panna näiteks suure osa Kiiu jalgteesse.“

Urmas Paomees: „Olen näinud, et korduvalt on jäetud teede küsimuses külameestelt saadetud kirjadele vastamata.“

Mart Reimann (Meie Kodu): „Kas saab nii, et kui on investeeringusummad selged, esitab vallavalitsus remonditavate teede nimekirja volikogule?“

Urmas Paomehe parandusettepanek pandi hääletusele, selle poolt olid 8 ja vastu samuti 8, kaks volikoguliiget jäid erapooletuks. Seega ei läinud ettepanek läbi. Vallavanem lubas, et remonditavate teede nimekiri ja investeeringusummad esitatakse volikoguistungil aprillis.