Korraldatud prügiveo infokoosolekutel Kuusalus ja Kolgakülas käis paarkümmend inimest

1413

Käesoleval nädalal peaksidjõudma Kuusalu valla kinnistuomanikeni Eesti Keskkonnateenuste saadetud jäätmeveolepingud.

1. septembrist hakkab Kuusalu vallas prügi vedama AS Eesti Keskkonnateenused. Kuna firma teeb Radix Hoolduse OÜ-le alltöövõttu, on alates kevadest sõitnud Kuusalu vallas Eesti Keskkonnateenuste prügiveoautod. Kuni 1. septembrini kehtivad Radix Hoolduse OÜga sõlmitud lepingud, hinnad ja tingimused, alates septembrist tulevad uued – nagu vallavalitsuse korraldatud konkursil pakuti.

Eesti Keskkonnateenuste Põhja regiooni piirkonnahaldur Katrin Kruusvald ja Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Mailis Virve tutvustasid korraldatud jäätmeveoga seonduvat eelmisel kolmapäeval ning neljapäeval Kuusalu ja Kolgaküla rahvamajas toimunud infopäevadel. Mõlemal pool käis koosolekul kümmekond inimest. Esitati küsimusi, mõned tõid ära allkirjastatud lepingu.

Mailis Virve: „Kuusalus kujunes põhiteemaks asjaolu, et alevikes peab prügikonteinerite tühjendamise minimaalne sagedus olema kord kuus. Kommenteeriti, et kuigi uue konkursiga lähevad jäätmeveo hinnad odavamaks, tuleb hakata maksma rohkem, sest seni võimaldas Radix Hoolduse OÜ ka Kuusalu valla alevikes harvemat prügivedu. Prügiautot sai tellida ka helistades, kui oli vajadus. Selgitasin, et juba aastaid ei võimalda jäätmeseadus sellist korda ning Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikus peab konteinereid tühjendama vähemalt kord kuus.“

Teiseks suuremaks teemaks kujunes Kuusalus kortermajadele esitatav nõue, et 5 ja enama korteriga maja juures peavad olema biolagunevate jäätmete konteiner ning vanapaberi kast.

Mailis Virve kommenteeris, et majad võivad kasutada 240liitrist paberikonteinerit, sellised tühjendatakse tasuta ning ka rendi eest ei pea maksma. Vabastuse andmist kaalutakse kortermajadele, kus on ahjuküte.

Kolgas on tema sõnul võimalik näiteks ridamajadel saada vabastust ka biolagunevate jäätmete konteineri nõudest, kuna seal on elanikel olemas aiamaad ning võimalus kompostida.

„Kui soovitakse vabastust, tuleb taotlusega pöörduda vallavalitsuse poole, kontrollime olukorra üle ja otsustame,“ ütles keskkonnaspetsialist.

Suur muudatus on veel see, et Eesti Keskkonnateenustele on vallamajast antud kõigi kinnistute ehk potentsiaalsete jäätmetekitajate andmed. Kui mõne kinnistu juures puudub prügikonteiner, esitatakse omanikule tühisõidu arve.

Keskkonnaspetsialist sõnas, et juba on hakatud protesteerima, helistatud ja kirjutatud vallamajja, et miks peab maksma, kui konteinerit pole: „Aastaringse vabastuse anname vaid juhul, kui kinnistu­omanik tõendab, et ta seal üldse ei ela ning prügi ei teki. Kui tegu on suvitajaga ja kinnistul viibitakse suveperioodil, on võimalik vallavalitsuselt taotleda vabastust talveperioodiks.“

Ta toonitas, et kui kinnistul elatakse, siis pigem sõlmida firmaga prügiveoleping ja soetada konteiner, kuna maksta tuleb niikuinii. Piirkonnas, kus on rasked teeolud ning prügiauto ei pääse liikuma, on võimalik tellida ettemakstud jäätmekoti teenust, mis on alternatiiv jäätmeveoga liitumisest vabastamisele – ette võib maksta kogu aasta prügiveo eest, jäätmekott anda ära suvel, kui kinnistule pääseb ligi. Kuid sedagi on võimalik vaid vallavalitsuse loal.

Kolgakülas oli infopäeval samuti kümmekond inimest. Seal kerkis üles küsimus, miks autojuhid ei leia talusid üles või pole käidud konteinerit tühjendamas, ehkki oleks pidanud.

Piirkonnahaldur lubas, et koostatakse kaardirakendus, et erinevad autojuhid oskaksid orienteeruda ja konteinerid üles leida. Üleminekuperioodil esines segadusi, edaspidi peaks töö laabuma, graafikutest hoitakse kinni.

Käesolevaks nädalaks peaksid kinnistuomanikeni jõudma kirjalikud lepingud. Need saab allkirjastatult tagastada Kuusalus raamatukogusse ja tervisekeskusesse perearsti õe kätte ning Loksal valla teeninduspunkti. Ka on võimalik allkirjastada lepingut digitaalselt, lausus Mailis Virve. Ta lisas, kui soovitakse lepingus esinevaid tingimusi muuta, näiteks teist veosagedust, tuleb prügivedajaga ühendust võtta.

Eesti Keskkonnateenused avab septembris kahel päeval klienditeeninduspunktid Kiius vallamajas ja Loksal valla teeninduspunktis.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi teatas Sõnumitoojale, et vallavalitsus koondab kõik vallamajja saadetud kirjad ja info jäätmeveoga seotud probleemide kohta ning edastab need Eesti Keskkonnateenustele. Plaan on korraldada ettevõtte esindajatega kokkusaamine ja arutada, kuidas teenindust muuta paremaks. Eriti palju on suvel olnud nurinat selle üle, et firma pole prügi ära vedanud nii sageli, kui soovitakse. Selline probleem kerkis Valkla Ranna juures, aga on vallavanema sõnul ette tulnud ka mitmel pool mujal vallas.

Eelmine artikkelKuusalu valla külade kohvikutepäeva auhinna võitis JOAVESKI KOHVIK
Järgmine artikkelLauritsajooksu võit läks Keeniasse