Kolgaküla teelõigu avamine seisab kohtuotsuste taga

1255

Kohus peab kohtutäiturile ütlema, mil viisil tee avab.

„Millal tehakse lõpuks me kodutee lahti,“ on Kolgaküla elanik Nelly Lume korduvalt küsinud TV-saates „Kaua võib?“, kus on Kolgaküla teevaidlusest näidatud  jätkulugusid. Ta on suletud tee pärast helistanud alates õiguskantslerist ja vabariigi valitsusest kuni Kuusalu vallamaja ametnikeni ning ka Sõnumitooja toimetusse.
Nelly Lume kritiseerib ühtmoodi nii oma naabrimeest Jaan Latikut, kes mullu augusti keskel sulges Kalda tee 56meetrise lõigu ning 12 maaomanikku ei pääse enam sealt oma kruntidele, kui ka Kuusalu vallavalitsust, kelle eestvedamisel seadis volikogu mullu septembris avalikus kasutuses oleva tee Latiku kinnistut läbivale lõigule sundvalduse, kuid otsuse täitmist pole suudetud tagada.
Nelly Lume: „Mu telefonikõnedele ja kirjadele on kõrged juriidilised nõustajad vastanud, et kõik on valesti tehtud ja vallavalitsus peab aitama, aga vald laseb Latikul aina kohtuotsuseid vaidlustada ja uusi nippe välja mõelda.“
Kuusalu valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp tõdeb, et ta on tänu saatele „Kaua võib?“ saanud soovimatult otsekui TV-staariks, on pidanud aina kaamera ees selgitusi jagama: „Me ei ole käed rüpes oodanud, kuid elame demokraatlikus riigis, kohtuvaidlused võtavad aega. Avalik kasutus on sellele teelõigule kehtestatud vallavolikogu otsustega mitmel korral. Jaan Latik vaidlustas kohtus vallavolikogu eelmise aasta otsuse sundvalduse seadmisest Kalda avalikule teele Latiku kinnis­asja ulatuses. See on jõudnud ringkonnakohtusse, otsus tuleb 12. oktoobril, aga seda saab veel riigikohtus vaidlustada. Vallavalitsus omakorda pöördus tsiviilkohtu poole ning Harju maakohus andis kuu aega tagasi, 19. augustil välja määruse keelata Jaan Latikul teha mistahes takistusi sel teelõigul sõidukitega ja jalgsi liikumiseks. Latik on selle määruse vaidlustanud.“
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi käis augusti lõpus koos kohtutäituriga Kolgakülas, teel olid endiselt väravad ees. Kohtutäitur andis Jaan Latikule allkirja vastu dokumendi, millega kohustas teelõigu avama hiljemalt 9. septembril kell 10ks. Sel päeval ja kellaajal käis Kolgakülas Peeter Raudsepp, väravad olid endiselt ees, peamaakorraldaja fikseeris olukorra. Vallavalitsus on pöördunud taas maakohtu poole, palunud kohtul täiendada oma augustikuu määruse resolutsiooni ja sätestada, kuidas tuleb tagada teelõigu avalik kasutus.
„Kohtutäitur ei saa hakata väravat eest ära tõstma või lukke lõhkuma, kui kohus ei ole seda kirjalikult ette näinud,“ kommenteerib vallavanem.
Maakohus palus esmalt vastata Jaan Latikul, kuidas ta 19. augusti kohtumäärust täidab. Vastust ootab maakohus 28. septembriks.
Seni on Kolgaküla Kalda tee kasutajad saanud sõita kõrvalt läbi Tamme-Kõrtsi kinnistu õueala. Tamme-Kõrtsi omanikud on teatanud, et 27. septembrist sulgevad nad oma õue ja seda lõplikult.
Peeter Raudsepp: „Meile on tehtud telefonikõnesid ja küsitud, kuidas on Kolgaküla teevaidluses lood, ja antud märku, mõni teinegi tahaks oma kinnistut läbivat, aga avalikus kasutuses olevat teed kinni panna ning on ootel. Oluline on põhimõte, riik peaks jõudma sisuliste küsimuste lahendamiseni – et hoolimata varasemate seaduste vastuolulisusest tagada lõppudelõpuks avalikus kasutuses olevate teede vaba kasutus tingimusteta. Saan aru Nelly Lume kärsitusest, aga valla kohustused ja üksikisiku võimalused on praegu sassi aetud, võimaldab üldisi huvisid eirata, peame ootama kohtulahendeid.“
Jaan Latik ei soovinud Sõnumitoojaga rääkida.

Eelmine artikkelKehra õpilased olid Tamsalus esimesed jalgrattarentijad
Järgmine artikkelRahvahääletus Anija-Aegviidu valla ühinemise kohta algab 10. oktoobril