Kolgakülas tuleb Natura 2000 metsatoetuste kohta õppepäev

1079

Sel reedel, 3. mail jagatakse Kolgaküla rahvamajas selgitusi, kuidas täita taotlust Natura 2000 metsatoetuse saamiseks.

Eesti Metsaühistu ootab Natura 2000 alade ehk Lahemaa rahvuspargi ja teiste looduskaitse­aluste metsamaade omanikke praktilisele õppepäevale, et oleks lihtsam esitada toetustaotlusi. Juba mitmendat aastat kompenseeritakse kaitsepiirangute tõttu metsamajandamisest saamata jäävat tulu – piiranguvööndis, hoiualal või selleks projekteeritaval alal on toetus 60,08 eurot hektari kohta, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari eest.

Tänavu saab toetusi taotleda 2.-21. maini. Neid võetakse vastu ka 22. maist kuni 17. juunini, kuid siis vähendatakse toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1 protsendi võrra.

Eesti Metsaühistu büroo spetsialist Epp Remmelg: „Keskendume Kolgakülas korraldataval õppepäeval toetuse taotlemisel enim tehtavatele vigadele. Teame, et Kuusalu valla elanikel on olnud probleeme Natura alal asuva metsaala pind­ala arvestamisel. Metsaomanik peab ise arvama maa-ameti Natura-kaardilt maha oma maa sisse jäävad teed, kraavid, põõsastunud- ja ka elektriliinide-alused pinnad, samuti lagendikud ja veekogud. Kui metsaomanik on arvestanud valesti, võidakse toetust vähendada kuni kahekordse pindala­erinevuse võrra.“

Ta lisas, et probleeme on ka Natura alade märgistamisega, piiripunktid peavad olema aastaringi visuaalselt tuvastatavad, kui nõuet rikutakse, võidakse toetust vähendada 5-25 protsenti.

„Soovime, et metsaomanikel oleks Natura-metsa toetuste taotlemisega võimalikult vähe probleeme, oleme aidanud oma metsaühistu liikmetel Natura-alasid tähistada ja mõõdistada. Kutsusime õppepäevale selgitusi jagama SA-st Erametsakeskus kontrollüksuse juhi Gunnar Reinupi ja spetsialisti Veljo Kütti,“ rääkis Epp Remmelg.

Veel märkis ta, et vale on arusaam, nagu ei tohiks Natura-alades metsamajandusega üldse tegeleda: „Iga metsa puhul tuleb eraldi vaadata, milline majandamine on võimalik. Sellest räägib me ühistu konsulent Rünno Viir. Et vastused oleksid täpsed, palume küsimused saata eelnevalt.“

Pärast paaritunnist teoreetilist osa plaanitakse sõita koos metsa, kus õpetatakse märgistamist ja mõõdistamist. Õppepäeval aidatakse täita Natura-toetuse taotlusi.

Tänavused toetused makstakse välja SAle Erametsakeskus mullu esitatud taotluste põhjal. Kokku oli taotlusi 4500, toetuste maht on 3,8 miljonit eurot.