Kolga matmispaika ei võetud eelvalikust välja

1484

Taudisigade uute matmiskohtadena on lisatud kaks kinnistut Valgejõe lähedal.

Maalehe andmetel kogunes kolmapäeval, 18. novembril veterinaar- ja toiduametis riiklik loomatauditõrje komisjon, arutati maakondlike loomatauditõrjekomisjonide ettepanekuid katkusigade võimalike matmispaikade asendamiseks või uute lisamiseks.
Ameti peadirektori kt Olev Kalda kommenteeris, et komisjon jäi seisukohale: kõik keskkonna seisukohalt sobivad matmispaigad peavad eelvalikusse jääma, neis kohtades tuleb läbi viia täiendavad geoloogilised uuringud matmisaukude parameetrite ja mahutavuse hindamiseks.
Olev Kalda märkis, et tegu on eelvalikuga erandolukordadeks, eelkõige on tegevused suunatud taudi  ennetamisele,  järgides  bio­ohutusnõudeid.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi selgitab, et see tähendab – Kolga matmispaik on jäetud eelvalikusse alles, lisatud on võimalike matmispaikadena Valgejõe lähedusse jäävad kaks kinnistut Polügoon 50 ja Kolga metskond 39.
Vallavanem osales päev varem, 17. novembril Harju loomatauditõrje komisjoni koosolekul, kuhu oli kutsutud ka Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. Kuusalu vallavanem esitas vallavalitsuse ettepaneku võtta Kolga külje all paiknev kinnistu Kolga metskond 15 matmiskohtade nimekirjast välja. Maakondlik komisjon nõustus sellega, arvestades miljööväärtuslikku elukeskkonda ehk Lahemaa rahvuspargi lähedust ja Põhjaranniku tiheasustust ning kohalike elanike põhjendatud seisukohta. Vastav ettepanek saadeti riiklikule tauditõrjekomisjonile.
Uute matmiskohtade loetellu pakuti kinnistud Polügoon 50 ja Kolga metskond 39. Lisati, et maetav suurim kogus saaks olla 700 tonni, pärinema peab lähiümbrusest. Ent mitteametlikel andmetel mahtu ei vähendatud, see jäi Kolga metskond 15 kinnistu puhul endiselt kuni 5000 tonni.
Neljapäeval, 19. novembril saatsid veterinaar- ja toiduameti peadirektorile pöördumise Kolga piirkonna külavanemad Krista Allik Mustametsast, Kristel Koivistoinen Vahastust, Andres Turgan Hirvlist, Jaanus Hein Kahalast, Emil Rutiku Uurist, Theo Kehlmann Pudisoolt ja Triin Põllmaa Vanakülast, Mari Mikk Kolga Pensionäride Seltsingust.
Nad teatasid, et on kategooriliselt vastu Kolga metskond 15 kinnistule matmispaiga loomisega ning palusid see nimekirjast kiirendatud korras välja arvata. Lisatud on põhjendused: terviserisk loomadele, Viru raba ja Pärlioja lähedus, mõju kohaliku kinnisvara väärtusele, oht põhjaveele, pole läbi viidud keskkonnamõju hindamist, valla jäätmehoolduseeskirja järgi tuleb loomsed jäätmed anda üle vastavale käitlusettevõttele.
MTÜ Kolga Vald juhi Andres Heinveri sõnul kogunesid esmaspäeva õhtul külavanemad, et arutada edasisi samme. Otsustati, et pöördutatkse vallavolikogu poole ja kaasatakse sotsiaalmeedia.

Eelmine artikkelMiks tahate jätta Kuusalu vallamaja Kiidu ja renoveerida selleks mõisa peahoone, kui võiks otsida sobivat kohta Kuusallu, mis on valla suurim asula?
Järgmine artikkelAnija valla lisaeelarve