Anija valla lisaeelarve

1201

Anija vallavolikogu kinnitas 2. lisaeelarve. Vallaeelarve suurenes 58 188 eurot. Suurem osa tuludesse-kuludesse lisatud rahast on sihtotstarbelised laekumised KIKist, Kultuurkapitalilt ja mujalt. Kehra gümnaasiumile 20 000 eurot personalile arvutite ostuks, Alavere lasteaiale 2400 eurot ühte rühma uute voodite ja 600 eurot kahte rühma õpetajatele arvutite ostmiseks, 2000 eurot valla heakorratöötajate palgaks ning 4400 eurot valla hoonetes hoolduse- ja remonditöödeks.