Kohus tühistas KOIT kava esialgse õiguskaitse

1133

Siseministeerium saab taas kasutada vabariigi valitsuse määrusega lubatud summasid KOIT kava elluviimiseks.

Tallinna halduskohus arutas seoses Loksa linna kaebusega märtsi lõpus määratud esialgset õiguskaitset, mis peatas vabariigi valitsuse määruse kuni 29. aprillini 2011, et sellega broneeritud summad ulatuksid menetluses olevale haldusasjale.

Vastustaja ehk vabariigi  valitsus siseministeeriumi kaudu palus tunnistada õiguskaitse kehtetuks, sest regionaalminister on muutnud käskkirja ja selle mõju ulatub Loksa linna kaebuse põhjal algatatud haldusasjale. Regionaalminister on muutnud 14. aprillil 2011 oma käskkirjaga 18. märtsil 2009 tehtud käskkirja KOIT (kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste) kava Harju eelisnimekirja kohta ja sõnastanud selle nii: „Broneerin Loksa linna projekti „Loksa Kultuurikeskuse renoveerimine ja juurdeehitus“ kasuks perioodil 2009-2012 KOIT kava raames Harju maakonnale ette nähtud vahendid summas 832 849,19 eurot (13 031 258 krooni) kuni kohtuotsuse jõustumiseni.“

Sellega on esialgse õiguskaitse vajadus ära langenud, kuna kaebuse esitajale positiivse kohtuotsuse korral on võimalik seda täita. Ka Loksa linn on pidanud sellist broneerimist piisavaks oma õiguste kaitseks kohtumenetluse ajal.

Loksa linn taotleb halduskohtult vabariigi valitsuse 29. detsembri 2009 korralduse punkti 2 ja osaliselt punkti 4 tühistamist ning soovib, et ka kultuurikeskuse projekt lisataks rahastatavate projektide nimekirja.

Seoses esialgse õiguskaitse lõppemisega on taas avatud KOIT kavast lubatud toetussummad ka Kuusalu vallale Kiiu lasteaia ehitamiseks  1 895 976,96 eurot (29 665 592 krooni) ja Anija vallale Kehra gümnaasiumi renoveerimiseks 981 813,18 (15 362 038 krooni).

Kohtuistung on määratud 24. maile.

Eelmine artikkelSõiduauto põleng
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjus üle 500 inimese