Koroo­na­vii­rus ohus­tab en­di­selt

367

Erio­lu­kord sai lä­bi. Ini­me­sed tun­ne­vad end va­ba­malt, sa­ge­li unus­ta­tak­se, et CO­VID-19 po­le ku­sa­gi­le ka­du­nud ja ohus­tab meid en­di­selt. Koh­tu­tak­se, su­hel­dak­se, ol­lak­se lä­hes­tik­ku, käiak­se taas tööl. Ent ju­ba on uued na­ka­tu­nud ka Ida-Har­jus. Ka­jas­ta­me se­da, et ohust tea­taks ja sel­le­ga ar­ves­ta­taks.

Keh­ra pe­rearst too­ni­tab: „Nüüd, kui ta­va­pä­ra­ne elu on taas läi­nud käi­ma, on na­ka­tu­mis­te oht reaal­ne. Et­te­vaa­tust ei mak­sa mi­ne­ta­da, kä­si tu­leks jät­ku­valt de­sin­fit­see­ri­da ja hoi­da teis­te­ga dis­tant­si.“

Ju­ba te­hak­se esi­me­si rah­vaü­ri­tu­si, paa­ri nä­da­la pä­rast on jaa­ni­tu­le­de aeg. Ole­me hool­sad ja pü­si­me ter­ved!

Eelmine artikkelKoha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed
Järgmine artikkelNaka­tu­gem me­re­pi­si­ku­ga