Vald kavandab Kuusalu alevikku erihoolekande elumaja

1805
Ideekavand kogukondliku eluasemeteenuse kortermajast, mis on plaanis Euroopa Liidu toel rajada Kuusalu alevikku Keskväljak 2 kinnistule – kui rahastuse otsus tuleb positiivne.

Vallavalitsus taotleb ERFist 408 000 eurot, et ehitada Kuusallu kortermaja erihoolekande teenust saavatele inimestele.

Kuusalu vallavalitsus saatis augusti lõpus sotsiaalministeeriumile rahataotluse, millega küsitakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) 408 000 eurot erihoolekande teenuskohtade loomiseks Kuusalu alevikku. Valla omaosalus oleks 172 000 eurot.
Selle raha eest on kavas ehitada Kuusalu alevikus asuvale Keskväljak 2 kinnistule 10korteriline elumaja psüühiliste erivajadustega inimesele. Kokku saaks sinna elamise 12 inimest: ühetoalisi kortereid tuleks kaheksa, lisaks kaks kolmetoalist korterit kahele inimesele kooselamiseks. Majja on kavandatud saun, pesumasinaruum ja ühisruum, kus on ka tegevusjuhendaja töölaud. Maja pindala oleks 426 ruutmeetrit. Hoonet hakkaks haldama ja hooldama Kuusalu vald.
ERF jagab erihoolekande kogukondlike teenuskohtade loomiseks  tuleva  aasta  alguses  6  miljonit  eurot.  Tähtajaks  esitati  36 taotlust, mis kogusummas ületavad toetusraha enam kui kahekordselt.
Projekte hakkab hindama valikukomisjon, vabariigi valitsus peaks eelistusnimekirja kinnitama käesoleva aasta lõpus. Kui Kuusalu projekt saab positiivse vastuse, peab hoone valmis olema hiljemalt 2018. aasta lõpuks.
Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu kuulub OÜ-le Kuusalu Soojus – Kännulille kaupluse kõrval, krundil paikneb Õnne Majaks kutsutav puumaja, kus on 5 rentnikku.
Kuusalu Soojus on algatanud detailplaneeringu,  et  kinnistu  jagada kaheks. Erihoolekande kortermaja tuleks Kännulille poe kõrvale.
Ministeeriumile esitatud rahataotlusele on lisatud elamu ideekavand, mille koostas Metusala arhitektuuribüroo – Kiiu lasteaia arhitektid.
Juba praegu on Kuusalu vallas erihoolekande kortermaja võimalikest elanikest teada kaheksa, nad saavad toetatud elamise teenust oma kodus. Rahvasuus kutsutakse neid Usinateks, nad aitavad valla heakorraspetsialisti alevike heakorratöödel. Erihoolekande päevakeskus asub Kuusalu tervisekeskuse keldrikorrusel, kus on kontor, ühistegevuste ruum ja kaitstud töö keskus.
Erihoolekande juhtiv tegevusjuhendaja Kaie Ustav toonitab, et erikoolekande kogukondliku teenuse jaoks ehitatavasse elamusse asuksid inimesed, kes suures osas tulevad oma eluga ise toime ja vajavad natuke lisatoetust: „Nad on sotsiaalselt toimetulevad, et elada alevikus teistega koos. Kui rääkida psüühikahäiretest, siis võime igaüks olla ühel päeval need, kes vajavad riigi ja kogukonna abi. Vajadus toetatud elamise teenuse järele on vallas suur, ka ülejäänud neli võimalikku elukohta  uues kortermajas saaksime kindlasti täidetud.“