Kehra turu toetuseks mitusada allkirja

701

Anija vallamajja on jõudnud avaldused ligi 500 allkirjaga. 

Härmakosu elanik, Kehras turul toidukaupadega kauplev Raivo Kontus koostas seoses linnaplaneeringu jaoks küsitud ettepanekutega Anija vallavalitsusele avalduse, milles palub säilitada turuplats koos kõigi müügikioskitega praeguses asukohas. Ta selgitab, et vallavalitsuse pakutud uus koht Ilo turu tagahoovis ei ole vastuvõetav, kioskid ei ole ümbertõstetavad, sellega lõhutaks nende sisustus, kaasneksid kulutused uueks liitumiseks turvafirma ja Eesti Energiaga ning tekib küsimus, kes hüvitab kahjud. Uues kohas ei pääse tema hinnangul kaubaautod kioskitele ligi, ka ei oleks täidetud tuleohutuse ega veterinaar- ja toiduameti esitatavad nõuded.

Raivo Kontus teeb ettepaneku planeerida Ilo turu tagahoov välinäituste ja skulptuuride jaoks. Pidulike marsside kogunemisalaks kavandada selle kõrval olev autode parkla. Samade ettepanekutega kiri ilmus ka 27. oktoobril Sõnumitoojas nr 42.

Avalduse koopiad olid Kehras kõigis turukioskites ning neile koguti alates 26. oktoobrist allkirju. Avaldustele paluti allkirju ka väljaspool turgu. Praeguseks on vallamajja edastatud vallasekretär Annika Vooseli andmetel ligi 500 allkirjaga avaldused.

Raivo Kontus: „Rõhutasime, et allkirjade andmine on vabatahtlik, iga inimene võib anda ainult ühe allkirja ja ta peab olema täiskasvanu. Lugesin üle, edastasin valla-valitsusele 601 allkirja.”

Ta ütles, et koopiad avaldustest on kavas üle anda ka Anija vallavolikogule: „Kui vallavalitsusest õigust ei saa, siis peab muidugi pöörduma mõne kõrgemal pool seisva organi poole, näiteks maavalitsusse. Ja on ju Eesti Vabariigis ka kolmeastmeline kohtusüsteem.”

Vallasekretär ütles, et avaldustes palutakse vastus saata Raivo Kontusele ja seda ka tehakse. 

Loe ka kirjakasti.

Eelmine artikkelPõles suur lõke
Järgmine artikkelKolga kooli teatritrupp võitis Tähetund 2010 peapreemia