KIKi taotlusvoor kasutute ehitiste lammutustoetuseks

1783

Anija vald küsib toetust Alavere kortermaja lammutamiseks, Kuusalu vallas soovib firma vana tärklisevabriku likvideerida.

Tänavu 23. veebruaril jõustusid keskkonnakaitseliste projektide rahastamise korra uued muudatused. Veemajanduse programmi on lisatud toetatavate tegevuste hulka ka kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise või –rajatise likvideerimine.

Esimene taotlusvoor avati 26. veebruaril, taotlusi saab esitada 26. märtsini.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et kavas on taotleda toetust Alaveres aastaid pooleliolnud kortermaja Kose mnt 15 lammutamiseks. Volikogu otsustas paar nädalat tagasi hoone valla arvelt maha kanda.   

Raasiku vallast esimesse vooru taotlusi ei esitata.

Kuusalu vallavalitsuses kerkis teema üles möödunud nädalal, kuna valla keskkonnapea­spetsialistiga võttis ühendust Vihasoo küla Pauna kinnistu omanik ja tahtis teada, kas saaks KIKist toetust Loksa kolhoosi kunagise aiandi vundamentide likvideerimiseks. Kinnistul asunud aiandi rajatistelt on klaas ja metall ära viidud, alles on vundamendid. Aiand asus ka naaberkinnistul, kuid selle omanik ei ela Eestis.

Sel esmaspäeval saatis OÜ Smirre Holding Kuusalu vallavalitsusele soovi esitada KIKile taotlus, et saada toetust Allika külas asuva vana tärklisevabriku lammutamiseks.

Vallavalitsusele on esitatud eelnõu ehitiste hindamise ajutise komisjoni moodustamiseks. Tuleb hinnata, kas tegu on maastikupilti kahjustava ja kasutusest välja langenud rajatisega. Ka nõuab taotluse esitamise kord, et toetust saavad küsida juriidilised isikud – äriühingud, MTÜd, omavalitsused, muud keskkonnakaitsega tegelevad asutused. Füüsiliste isikute maal asuvate lagunenud hoonete lammutamiseks saab taotluse esitada kohalik omavalitsus, kui omanik annab kirjaliku nõusoleku.

Kuusalu vallavalitsuse liikmed leidsid, et puudub ülevaade, milliseid objekte võiks ja tahetakse vallas lammutada. Toetuse saamise võimalust tutvustatakse külavanematele, nendega koostöös on kavas panna kokku nimekiri vallas paiknevatest nõukogudeaegsetest ehitistest.

Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist Mailis Virve ütles, et oodatakse infot, milliseid ehitisi-rajatisi võiks KIKi toel lammutada. Kui rajatised asuvad ettevõtjate valduses või maal, kehtib lammutustoetusel 50protsendiline omafinantseeringunõue. Avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ehk omavalitustel ja MTÜdel on õigus saada toetust 90 protsenti. Omafinantseeringut ei nõuta omavalitsustelt, kui korrastatakse riigimaal või -omandis olevaid objekte.

Ka Anija ja Raasiku vallavalitsusel on kavas võtta ühendust lagunevate hoonete omanikega ning teavitada neid toetuse saamise võimalusest.   

Eelmine artikkelVarastati katuseplekki
Järgmine artikkelKehra hoolekandekülas kerkivad esimesed kodud